Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

INTERNET

 

În atenţia operatorilor de Internet,

Va puteti administra datele firmei si vizualiza situatia financiara cu un click aici

Decizia ORDA nr. 55/19.05.2014 privind publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Deciziei civile nr. 118A din 18.06.2013 si a incheierii de sedinta din 11 iunie 2013 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, conflicte de munca si asigurari sociale, pronuntata in Dosarul nr. 8.772/2/2011

Urmare a comisiei de arbitraj privind stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneraţia echitabilă datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora prin intermediul Internetului sau a altor reţele de comunicaţii de date

Utilizatorii (Orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comerţ prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de conţinutul paginii de internet) au obligaţia de a obţine din partea CREDIDAM autorizaţia/licenţa neexclusivă.

Procedura de obţinere a licenţei
În vederea obţinerii licenţelor, utilizatorul treabuie să solicite CREDIDAM eliberarea acestora cu cel puţin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerţ .


 

Modalități de plată:

 • În contul COD IBAN: RO02INGB0001000152938948 deschis la ING BANK. –Sucursala Sector 1

   » NOU!

 • Direct de pe telefonul personal, folosind aplicația BCR – TOUCH 24 și parcurgând următorii pași:

Operațiuni → Plată facturi → Altele → CREDIDAM


 

 1. Completaţi cererea de autorizare; şi formularul de licenţă;
 2. Expediaţi cererea semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale, licenţa semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale şi câte o copie după următoarele documente:
  1. Actul de identitate sau certificatul de înmatriculare şi/sau înregistrare fiscală ;
  2. Dovada rezervării domeniului internet ;
  3. Indicarea reţelei mobile utilizate pentru comunicarea publică a fonogramelor de comerţ;

Documentele menţionate mai sus pot fi transmise în format pdf sau similar la adresa de mail: office@credidam.ro

FURNIZAREA INFORMATIILOR
Utilizatorii de fonograme de comerţ sunt obligaţi ca, până la data de 20 a fiecărei luni pentru luna precedentă, sa comunice CREDIDAM un raport cuprizând:

 1. Numărul total al fonogramelor de comerţ postate pe site sau comunicate public prin servicii de telefonie mobilă într-o lună calendaristică, titlul, interpretul şi numărul de ascultări/fonograme, precum şi tipul de utilizare;
 2. Numărul total de comunicări publice (ascultari)/lună ;

Descărcaţi aici tabelul de declarare Playlist!

REMUNERATIA SI PENALITATILE

 1. Remuneraţia pentru comunicarea către public a fonogramelor de comerţ alate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de Internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, făra a genera venituri pentru utilizatori:

 

Nr. Fonograme

1-20

21-200

201 – 1.000

Peste 1.000

Remuneraţia Lunară

5 lei

7 lei

10 lei

20 lei

 

 1. În situaţia utilizatorilor care oferă spre ascultare (streaming) peste 200 de opere muzicale, la fiecare tranşă de 300.000 de ascultări lunare se adaugă câte o remuneraţie echivalentă celei stabilite în tabelul de mai sus.
 2. Pentru utilizarea ca muzică de fundal a fonogramelor de comerţ se datoreaza o remuneraţie lunară în cuantum de 4 lei, indiferent de numărul de accesări ale paginii de internet, sau de caracterul comercial sau necomercial al acesteia, cu condiţia ca într-o lună să nu fie folosite ca muzică de fundal un număr mai mare de 3 fonograme de comerţ, în caz contrar urmând să se platească remuneraţiile din tabelul de mai sus.
 1. Remuneraţia pentru comunicarea către public a fonogramelor de comerţ aflate în medii de stocare disponibile la adresa paginii de internet a utilizatorului (URL), constând în ascultarea acestora de către public, cu generarea de venituri pentru utilizatori:

 

 

Nr. de ascultari lunare

< 300.000

300.001 – 600.000

600.001 – 1.000.000

>1.000.001

Nr. Fonograme utilizate lunar

1 – 500

50 lei

100 lei

150 lei

200 lei

501 – 1.000

75 lei

150 lei

225 lei

300 lei

Peste 1.000

100 lei

200 lei

300 lei

400 lei

 

 1. Plata remuneraţiilor se efectuează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care sunt datorate, în contul RO20INGB0001000152938915 ING BANK . Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează, potrivit metodologiilor în vigoare, penalitaţi echivalente cu 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

DATE CONTACT

 • Tel: 021/307.92.00 – Interior 115 | Mobil: 0733.083.398 | Fax: 021/318.58.13
 • Email : nelea.bogatiret@credidam.ro
 • Persoana de contact: Nelea BOGATÎREȚ

About Author

Connect with Me: