Cinema

În atentia utilizatorilor de cinema,

Va puteti administra datele firmei si vizualiza situatia financiara cu un click aici

Urmare a deciziei ORDA Nr. 11 din 18.01.2006, publicata în M.Of. Nr. 98, Partea I din 01.02.2006, utilizatorii de opere cinematografice au obligatia sa plateasca o remuneratie unica echitabila organismului de gestiune colectiva a drepturilor artistilor interpreti sau executanti (CREDIDAM).

Utilizatorii au obligatia sa plateasca catre CREDIDAM o remuneratie reprezentand drepturi conexe patrimoniale pentru utilizarea prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, prin aplicarea procentului de 1,2% din baza de calcul.

Baza de calcul este constituita din totalitatea veniturilor brute lunare, din care se scad TVA si timbrul cinematografic, obtinute de fiecare din utilizatori.

Utilizatorii au obligatia sa transmita catre CREDIDAM, pana la data de 25 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, un raport care va cuprinde:

  1. Lista completa a prestatiilor artistice din domeniul audiovizual, durata utilizarii lor, mentionarea denumirii fiecarei videograme utilizate zilnic precum si producatorul acesteia. Aceasta lista constituie baza de repartizare  a remuneratiilor încasate de Credidam.
  2. Baza de calcul a sumelor virate.

Raportul va fi transmis în format electronic si va fi însotit de o adresa de înaintare purtand numele reprezentantului legal, semnatura si stampila utilizatorului, adresa prin care va fi confirmata pe propria raspundere veridicitatea informatiilor cuprinse în raport.

  • Remuneratia se plateste trimestrial pana la data de 26 a primei luni urmatoare trimestrului pentru care este datorată.
  • ATENTIE! De la data de 4 aprilie 2022 (intrarea în vigoare a Legii 69/2022) se aplică o penalitate egală cu dobânda legală.

De asemenea, CREDIDAM colectează pentru și ı̂n numele ARAIEX, remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative, conform Protocolului încheiat între cele două organisme de gestiune colectivă, publicat prin decizia ORDA nr. 41/2019:


ATENTIE! Referitor la Metodologiile în vigoare, publicate în Monitorul Oficial, acestea au fost actualizate/modificate ope legis începând cu data de 4 aprilie 2022 (odată cu intrarea în vigoare a Legii 69/2022), fiind aplicabile cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor art.164 alin.2 și art.165 alin.91 din Legea 8/1996. Pentru detalii, vă rugăm să vizualizați adresa ORDA din data de 24.05.2022, disponibilă aici.

Modalități de plată:

  • În contul COD IBAN: RO02INGB0001000152938948 deschis la ING BANK. –Sucursala Sector 1

   » NOU!

  • Direct de pe telefonul personal, folosind aplicația BCR – TOUCH 24 și parcurgând următorii pași:

Operațiuni → Plată facturi → Altele → CREDIDAM


 

Procedura de obtinere a licentei

  1. Completati cererea de autorizare si formularul de licenta.

Din 4 aprilie 2022:

2. Expediaţi cererea si licenţa, semnate şi ştampilate de catre reprezentantul legal, în 2 exemplare originale, alaturi de copia dupa CUI.

3. Primiti un exemplar original al licentei, semnat si stampilat de CREDIDAM.

4. Expediati raportul lunar, respectiv platiti remuneratia la termenele stabilite de metodologie si de clauzele licentei.

 

  DATE CONTACT

  • Tel: 021/307.92.00 – Interior 115 | Mobil: 0733.083.398 | Fax: 021/318.58.13
  • Email: melania.bota@credidam.ro
  • Persoana de contact: Melania BOTA