RGPD | Protecția datelor cu caracter personal


Politica generală cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

  1. Temeiul prelucrării este constituit de relațiile contractuale dintre Operator: CREDIDAM și membrii;

Datele furnizate în baza relației contractuale vor fi prelucrate pana la momentul în care vei decide să soliciți ștergerea acestora ori iți vei exercita alt drept legal garantat. Perioada generală de retenție este în conformitate cu legislația aplicabilă.

  1. Drepturi

În conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date/persoana vizată, ai urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de acces – înseamna că ai dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastra că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care te privesc iar, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
  • Dreptul la portabilitatea – datelor se refera la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care tu subiect de date/persoana vizată ne-ai oferit datele tale personale.
  • Dreptul la opozitie – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale. Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
  • Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care contin inexactități sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
  • Dreptul la stergerea datelor (“de a fi uitat”) – înseamnă că ai dreptul de a solicita să iți ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iți retragi consimtământul și nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din Romania, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);
  • Dreptul la restrictionarea – prelucrării poate fi exercitat de catre dumneavoastră, în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; retricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.

Prin prelucrarea datelor personale ce iti aparțin, CREDIDAM și furnizorii noștrii nu realizeaza activități de profilare, în sensul Regulamentului 2016/679/UE.

Toate datele personale prelucrate de către CREDIDAM sunt deținute legal iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent ce permite subiectului de date/persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legale garantate.

Pentru exercitarea drepturilor tale, te poți adresa în scris sau prin posta electronică, printr-o cerere semnată în care să menționezi solicitările tale. De la momentul primirii cererii, CREDIDAM va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de subiectul de date/persoana vizată.

Plângerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimnare la www.dataprotection.ro

Doresti mai multe informatii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE, poți accesa următoarea adresă web: www.dataprotection.ro


Acest document reprezintă Politica generală cu privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal CREDIDAM.

Putem modifica prezentul document pentru a păstra conformitatea cu modificările aduse legislației și/sau a reflecta modul în care CREDIDAM prelucrează datele cu caracter personal.

DATE contact CREDIDAM

Adresa: Str. C.A.Rosetti, nr.34, sector 2, cod poștal: 020015, București
Telefon: +4021 307 9200
Fax: +4021 318 5813
E-mail: dpo@credidam.ro
Web: www.credidam.ro

DATE contact Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Cabinet Președinte: +40.318.059.220
Fax: +40.318.059.602
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Web: http://www.dataprotection.ro