Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

TV

 

În atenţia utilizatorilor de televiziune,

Va puteti administra datele firmei si vizualiza situatia financiara cu un click aici

Remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, conform dispoziţiilor Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare, ce se plăteşte la CREDIDAM, se calculează începând cu data de 26.07.2012 conform metodologiei stabilite prin hotarârea arbitrală nr. 8/09.07.2012, publicată prin Decizia ORDA nr. 133/2012 şi Decizia ORDA nr. 152/19.09.2012, decizie de colector.

Remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, conform dispoziţiilor Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare şi a normelor de aplicare, se calculează prin aplicarea procentului de 1,2% aplicat la baza de calcul conform Deciziei nr. 10a din 23 ianuarie 2013 şi Deciziei nr.100/09.10.2014, decizie de colector.

De asemenea, CREDIDAM colectează pentru și ı̂n numele ARAIEX, remunerațiile cuvenite artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX, aferente drepturilor care fac obiectul gestiunii colective facultative, conform Protocolului încheiat între cele două organisme de gestiune colectivă, publicat prin decizia ORDA nr. 41/2019:

Pentru tarifele privind utilizarea fonogramelor de comert anterioare datei de 26.07.2012 click aici


ATENTIE! Referitor la Metodologiile în vigoare, publicate în Monitorul Oficial, acestea au fost actualizate/modificate ope legis începând cu data de 4 aprilie 2022 (odată cu intrarea în vigoare a Legii 69/2022), fiind aplicabile cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor art.164 alin.2 și art.165 alin.91 din Legea 8/1996. Pentru detalii, vă rugăm să vizualizați adresa ORDA din data de 24.05.2022, disponibilă aici.

 

Modalități de plată:

  • În contul COD IBAN: RO02INGB0001000152938948 deschis la ING BANK. –Sucursala Sector 1

   » NOU!

  • Direct de pe telefonul personal, folosind aplicația BCR – TOUCH 24 și parcurgând următorii pași:

Operațiuni → Plată facturi → Altele → CREDIDAM


 

 

Procedura de obţinere a licenţei

  1. Completaţi cererea de autorizare şi formularele de licenţă/autorizaţiile neexclusive (Autorizaţia pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora și Autorizația pentru utilizarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual)

 

Din 4 aprilie 2022:

2. Expediaţi cererea de autorizare şi cele două licenţe semnate şi ştampilate în 2 exemplare fiecare şi câte o copie după actele:

a. Licentele de emisie eliberate de catre CNA pentru posturile de televiziune, pe care le detineti;

b. Deciziile de autorizare emise de catre CNA pentru posturile de televiziune, pe care le detineti;

c. Structura serviciului de programe eliberată de CNA;

d. Un document care sa ateste reprezentantul legal;

e. Copie dupa certificatul de inregistrare la Registrul comertului.

3. Primiţi un exemplar original al licenţei, semnat şi ştampilat de CREDIDAM;

4. Expediaţi raportul lunar, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

RAPORTUL LUNAR (baza de calcul) şi PLAYLIST-UL

Se transmite până la 25 a lunii următoare pentru care se datorează, însotit de o adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal prin care se certifică pe proprie răspundere veridicitatea şi corectiudinea informaţiilor conţinute de raport şi în documenetele anexate, şi cuprinde în mod obligatoriu:

  1. Baza de calcul a remuneratiei datorate de organismele de televiziune o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata si alocatia bugetara, daca este cazul. În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare;
  2. Ponderea de utilizare a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora;
  3. Ponderea de utilizare a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual ;
  4. Playlist-ul ce cuprinde informaţiile complete privind fonogramele şi prestaţiile artistice în audiovizual difuzate de postul/posturile de televiziune deţinute conform draftului de playlist.

PENALITATI

ATENTIE! De la data de 4 aprilie 2022 (intrarea în vigoare a Legii 69/2022) se aplică o penalitate egală cu dobânda legală.

PROCEDURĂ

Procedură pentru consultarea prin mijloace electronice a repertoriului gestionat în mod facultativ de CREDIDAM și utilizat de către solicitanți, origanisme de televiziune, pentru prestațiile artistice din domeniul audiovizual – Vizualizează

Acord de confidențialitate. Pentru completare apăsați aici.

DATE CONTACT

  • Tel: 021/307.92.00 – Interior 112 | Mobil: 0727.739.421 | Fax: 021/318.58.13
  • Email: diana.ghinea@credidam.ro
  • Persoana de contact:  Diana GHINEA

About Author

Connect with Me: