Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Businesswoman Filling Survey On Laptop

Studiul OMPI cu privire la artiști pe piața digitală de muzică : considerații economice și juridice

În perioada 28 iunie-1 iulie 2021, a avut loc la Geneva reuninea anuală a Comitetului Permanent OMPI cu atribuții în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe (SCCR).

Cu această ocazie, a fost realizat și studiul cu privire la artiști pe piața digitală de muzică (disponibil aici). Studiul analizează aspectele legale și contractuale specifice, dar și modelele de business existente la acest moment pe piața digitală de muzică, fiind unul din cele mai actuale și complete documente pe această temă. Deși scopul prezentei analizei exclude artiștii din domeniul audiovizual, este evident că aceștia se confruntă cu aceleași probleme, precum artiștii de muzică. Mai mult, analiza este doar un prim pas în această direcție.

Cele mai importante concluzii ale studiului:

  • cea mai bună modalitate de recompensare a artiștilor pentru utilizarea prestațiilor lor prin streaming este introducerea unui drept la remunerație echitabilă care nu poate face obiectul unei renunțări din partea artiștilor, gestionat obligatoriu de organismele de gestiune colectivă (a se vedea pagina 49);
  • importanța sistemului de gestiune colectivă este una majoră: organismele de gestiune colectivă sunt dedicate implementării celor mai bune mecanisme posibile pentru a obține cele mai bune rezultate pentru artiști, cu o experiență de decenii în acest sens.

Prin urmare, concluziile studiului OMPI confirmă faptul că cea mai buna soluție de transpunere a articolului 18 (cel care obligă statele membre UE să asigure autorilor și artiștilor interpreți o remunerație adecvată și proporțională pentru exploatările online) din Directiva DSM, în legislațiile domestice, este introducerea unui drept la remunerație echitabilă care să fie gestionat în mod obligatoriu de organismele de gestiune colectivă, iar remunerațiile cuvenite să fie colectate de la platformele online.

About Author

Connect with Me: