Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
rep dec 2023

Repartiție Decembrie 2023 – termene depunere declarații de repertoriu

În vederea pregătirii repartiției din decembrie 2023, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 19 octombrie 2023 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 23 noiembrie 2023 pentru repertoriile declarate  în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.rotipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și semnate olograf de către titularii de drepturi trebuie să fie însoțite de contracte și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM®, depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate precum și o descriere a personajului interpretat.

La repartiția din decembrie 2023, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 23 noiembrie 2023, inclusiv.

About Author

Connect with Me: