Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
5328

Repartiție decembrie 2020 – termene depunere declarații de repertoriu

În vederea pregătirii repartiției din decembrie 2020, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 30 octombrie 2020 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 20 noiembrie 2020 pentru repertoriile declarate în căsuța personalizată de pe site-ul credidam.rotipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și  semnate olograf de către artistul interpret sau executant trebuie să fie însoțite  de contracte care atestă participarea la fixare pentru fiecare prestație artistică declarată și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM® , depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate.

La repartiția din decembrie 2020, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 20 noiembrie 2020, inclusiv.

 

About Author

Connect with Me: