Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
blue-red-digital-sound-wave-background-technology-earthquake-wave-concept_34926-435

Raquel Xalabarder, profesor universitar, avocat și expert internațional de vârf în domeniul proprietății intelectuale, încurajează statele membre să introducă în legislațiile naționale dreptul la remunerație echitabilă la care nu se poate renunța

Profesor Raquel Xalabarder de la Universitatea Oberta de Catalunya (UOC), a publicat recent un articol intitulat „Principiul Remunerației adecvate și proporționale de la art.18 din directiva Piața unică digitală: Câteva idei pentru implementarea ei națională” (disponibil la  SSRN: https://ssrn.com/abstract = 3684375).

Profesor Raquel Xalabarder este un expert respectat în domeniul dreptului de autor și a drepturilor conexe. Aceasta a publicat numeroase lucrari academice, precum și un studiu recent pregătit pentru CISAC pe tema remunerației echitabile pentru autorii din audiovizual.

În cea mai recentă lucrare, explică de ce implementarea unui drept la remunerație echitabilă care nu poate face obiectul unei renunțări reprezintă un mecanism eficient de transpunere a articolului 18 al Directivei. Profesor Xalabarder susține că o transpunere textuală a principiului din art. 18 nu este de ajuns. Statele membre au obligația să folosească toate mecanismele necesare care pot garanta dreptul artiștilor la remunerația echitabilă cuvenită.

În plus, există deja mecanisme eficiente implementate în alte state membre (cazul Spaniei). Aceasta susține că:

Dreptul la remunerație echitabilă, garantat conform legii și reglementat în categoria drepturilor la care nu se poate renunța, subiect al gestiunii colective obligatorii și plătit de utilizatori/licențiați, rămâne cel mai bun mecanism pentru asigurarea renumerațiilor echitabile cuvenite pentru autori și artiști, din domeniile audiovizual și muzical.

Aceasta este concluzia lucrării academice scrisă de Profesor Raquel Xalabarder, expert de vârf în domeniul legislației internaționale privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Transpunerea directivei în legislațiile naționale reprezintă instrumentul prin care legiuitorii pot acum să îmbunătățească situația autorilor și artiștilor din UE. La Capitolul 3, directiva (cunoscută pe scurt drept Directiva Copyright) prevede, în detaliu, măsuri care să asigure că artiștii vor beneficia din munca, creativitatea și talentul lor; că vor primi remunerațiile cuvenite din prestațiile audio și audiovizuale ce le aparțin, folosite online. Acest lucru este crucial pentru traiul lor de zi cu zi fără oportunitățile obișnuite, din cauza măsurilor restrictive Covid19, când și consumatorii se îndreaptă din ce în ce mai mult spre serviciile de streaming.

Profesor Xalabarder analizează în special principiile obligatorii și drepturile din Directivă, care vin să întărească poziția contractuală a artiștilor în era digitală. Statele membre trebuie să transpună Directiva până la 7 iunie 2021.

În plus, față de prevederile referitoare la obligațiile de transparență ale partenerilor contractuali, mecanismele de ajustare a contractelor sau cel de revocare, Directiva prevede dreptul la remunerație adecvată și proporțională. Articolul 18 a fost introdus la cererea Parlamentului European pentru a garanta ca artiștii individuali, să beneficieze practic de pe urma muncii lor creative, și nu doar companiile tehnologice sau producătorii.

Plata remunerației echitabile, mecanism complementar transferului drepturilor exclusive către producător, este în concordanță cu cadrul legislativ internațional din domeniu.

About Author

Connect with Me: