Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

RADIO

 

În atenţia utilizatorilor radio,

Va puteti administra datele firmei si vizualiza situatia financiara cu un click aici

Incepand cu data de 07.08.2015, respectiv 11.08.2015, au intrat in vigoare noile decizii ORDA prin care CREDIDAM a fost desemnat colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ (Decizia ORDA nr.80/2015), precum si a fonogramelor publicate în scop comercial (Decizia ORDA nr.81/2015 – pentru fonogramele publicate in scop comercial gestionate de CREDIDAM), ori a reproducerilor acestora, de către organismele de radiodifuziune.

CREDIDAM este colector pe sursa Radio in baza Deciziei ORDA nr. 158/28.09.2012, publicata in Monitorul Oficial, partea 1, nr. 690/08.10.2012. Remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, conform dispoziţiilor Legii nr 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare şi normelor de aplicare, ce se plateste la CREDIDAM, se calculează conform noii metodologii (Decizia Civilă nr.153A a Curţii de Apel Bucureşti publicata in Monitorul Oficial nr.470/05.07.2011).

 


Modalități de plată:

  • În contul COD IBAN: RO02INGB0001000152938948 deschis la ING BANK. –Sucursala Sector 1

   » NOU!

  • Direct de pe telefonul personal, folosind aplicația BCR – TOUCH 24 și parcurgând următorii pași:

Operațiuni → Plată facturi → Altele → CREDIDAM

 


 

 

Procedura de obţinere a licenţei

  1. Completaţi:

 

 

Formulare anterioare intrarii in vigoare a noilor decizii de colector: cererea de autorizare şi formularul de licenţă.

 

2. Expediaţi cererea semnată şi ştampilată în original, licenţa semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale şi câte o copie după actele:

— codul unic de înregistrare (copie);

— decizia de autorizare CNA(copie)

— licenţa eliberată de CNA (copie)

— document care atestă reprezentantul legal

3. Primiţi un exemplar original al licenţei, semnat şi ştampilat de CREDIDAM.

4. Expediaţi raportul lunar si playlist-ul, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

 

RAPORTUL LUNAR (baza de calcul) si PLAYLIST-UL

Se transmite până la 25 a lunii următoare pentru luna precedentă, însoţit de o adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal prin care se certifică pe proprie răspundere veridicitatea şi corectiudinea informaţiilor conţinute de raport şi în documenetele anexate, şi cuprinde în mod obligatoriu:

  1. baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de radiodifuziune, mai puţin TVA, iar în lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare), împreuna cu ponderea de utilizare a fonogramelor de comert si a fonogramelor publicate in scop comercial
  2. playlist-ul cu fonogramele de comert si fonogramele publicate in scop comercial

TARIFE

ATENTIE! Referitor la Metodologiile în vigoare, publicate în Monitorul Oficial, acestea au fost actualizate/modificate ope legis începând cu data de 4 aprilie 2022 (odată cu intrarea în vigoare a Legii 69/2022), fiind aplicabile cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor art.164 alin.2 și art.165 alin.91 din Legea 8/1996. Pentru detalii, vă rugăm să vizualizați adresa ORDA din data de 24.05.2022, disponibilă aici.

 

Decizia Civila nr. 153A a Curtii de Apel Bucuresti publicata in Monitorul Oficial nr. 470/05.07.2011
Hotarare Arbitrala/Decizia ORDA nr.284/23.09.2010 publicata in Monitorul Oficial nr 668/30.09.2010
Decizia Civila nr. 23A a Curtii de Apel Bucuresti publicata in Monitorul Oficial nr. 572/21.08.2007

   Decizia ORDA nr. 95/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 756/28.09.2016

PENALITATI

ATENTIE! De la data de 4 aprilie 2022 (intrarea în vigoare a Legii 69/2022) se aplică o penalitate egală cu dobânda legală.

DATE CONTACT

  • Tel: 021/307.92.00 – Interior 112  |  Mobil: 0727.739.421 | Fax: 021/318.58.13
  • Email: florin.silaghi@credidam.ro
  • Persoane de contact: Florin SILAGHI

About Author

Connect with Me: