Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Screenshot_2

Program repartiție Iunie 2018

CREDIDAM va efectua, începand cu data de 29.06.2018, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor IV 2017 şi I 2018 încasate în perioada 04.12.2017 – 31.05.2018 (inclusiv recuperări) pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 04.12.2017 – 31.05.2018  (inclusiv recuperări) pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 09.02.2018, 02.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 24.04.2018 și 23.05.2018 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 29.06.2018 și vor continua în luna Iulie 2018, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru copia privată.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (republicată).Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (republicată) revendicarea sumelor prevazute la alin.2 de catre autori sau titularii de drepturi se poate face in 3 ani de la data notificarii.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 22.06.2018, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.08.2018, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro, sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.08.2018), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

About Author

Connect with Me: