Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Music-Crazy-Fingers-Piano-Keyboard_art

Program repartiție Decembrie 2018

CREDIDAM va efectua, începând cu data de 24.12.2018, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor II și III 2018, încasate în perioada 1 aprilie –  30 septembrie 2018 (inclusiv sume recuperate până la 18 decembrie 2018 pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor încasate în perioada 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2018 (inclusiv sume recuperate până la 18 decembrie 2018 pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 05.06.2018, 20.07.2018, 03.08.2018, 04.09.2018, 24.09.2018, 17.10.2018, 20.11.2018, 06.12.2018  (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 24.12.2018 și vor continua în luna ianuarie 2019, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM nu au prezentat repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspunderea plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 14.12.2018, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2019, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (01.02.2019), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

About Author

Connect with Me: