Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
GettyImages-673437050-1078x516

Opinia emisă de Comisia pentru Cultură și Educație a Parlamentului European, cu privire la Planul de acțiune al Comisiei, în domeniul Proprietății Intelectuale, este încurajatoare pentru artiști

În data de 10 septembrie 2021, Comisia pentru Cultură și Educație (CULT) din cadrul Parlamentului European și-a publicat Opinia cu privire la Planul de acțiune al Comisiei Europene, în domeniul Propretății Intelectuale.  

Principalul motiv care a stat la baza elaborării Planului de către Comisie (adoptat în luna noiembrie, 2020) a fost contracararea efectelor pandemiei Covid-19 și, în special, cele asupra IMM-lor. În Planul inițial, rolul Proprietății Intelectuale (IP) a fost, din pacate, subestimat.

Acum, este un mare câștig faptul că, în opinia sa, CULT a ținut cont de recomandările AEPO-ARTIS și actuala opinie reflectă rolul major al Proprietății Intelectuale pentru sectorul cultural și îndeosebi al artiștilor.

Opinia cuprinde referiri cu privire la necesitatea și urgența transpunerii adecvate și eficiente a prevederilor celor două Directive de către Statele Membre. Acestea au un rol cheie în revitalizarea sectorului cultural și media. În plus, CULT transmite mesajul că o transpunere literală a textului celor două Directive nu va fi suficientă.

CULT reține în opinia sa faptul că artiștii sunt în continuare presați să semneze contracte care nu le sunt favorabile, prin care își cedează drepturile fără a primi o remunerație adecvată și proporțională pentru munca lor creatoare.

CULT precizează faptul că adevărații câștigători ai creșterii sectorului digital nu sunt creatorii, cum ar fi firesc, ci distribuitorii de content online. Sectorul audiovizual este analizat în mod special, Comisia criticând contractele de tipul work for hire sau buy out, utilizate de platformele VOD. Comisia atrage atenția asupra acestor practici și solicită stabilirea unor mecanisme de remunerare corespunzătoare. Este evident faptul că, în ciuda profitului din ce în ce mai mare al acestor platforme, artiștii tot nu primesc remunerații adecvate cuvenite pentru utilizarea prestațiilor artistice ce le aparțin.

Prin urmare, se recomandă Guvernelor statelor membre să țină cont, în procesul de implementare al Directivelor, de necesitatea asigurării unei protecții adecvate a artiștilor și drepturilor acestora, inclusiv în mediul online, în linie cu opinia CULT. Acest lucru poate fi realizat cu ocazia transpunerii articolului 18 din Directiva Copyright, prin introducerea unui drept la remunerație echitabilă, gestionată de organismele de gestiune colectivă, pentru utilizările on demand, din domeniul audio și audiovizual și achitată de platformele online, menționate la articolul 17.

Documente:

-          opinia CULT disponibilă la https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CULT-AD-693629_EN.html

-          Articol AEPO-ARTIS, la: http://www.aepo-artis.org/en/news/detail/-220-1

About Author

Connect with Me: