Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
shutterstock_249342409

Modificări importante în Codul Fiscal 2018

UPDATE: Guvernul a adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind prorogarea termenului pentru depunerea declaraţiei 600 de la 31 ianuarie, până în 15 aprilie.


Modificările Codului fiscal, prin O.U.G. NR. 79/2017, aduc și pentru artiști, începând cu 1 ianuarie 2018, schimbări majore în ceea ce privește plata impozitelor pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală și noile obligații pentru stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale (CAS) și de asigurări sociale de sănătate (CASS).

Astfel, începând cu 1 ianuarie 2018, plătitorii veniturilor (persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă) au obligația de a calcula, de a reține și de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reținere la sursă, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală. (Conf. Prevederilor art.72 din Codul Fiscal).

Persoanele fizice care primesc venituri din drepturile de proprietate intelectuală au următoarele două posibilități pentru impozitare:

  • Să nu opteze pentru impozitarea finală.

Impozitul care trebuie reținut la sursă se stabilește prin aplicarea cotei de impunere de 7% la venitul brut și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.

Venitul se declară prin depunerea formularului 200 – Declarație privind veniturile realizate din România, pănă la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului. (Art. 122 din Codul fiscal)

Venitul net din drepturi de proprietate intelectuală se stabilește prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor forfetare calculate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut (Art. 70 din Codul fiscal).

Cota  de impozit final este de 10% (Art. 64 alin 2, lit.a) din Codul fiscal).

  • Să opteze pentru impozitarea finală la plătitorul de venit.

Impozitul pe venit se reține la sursă în momentul plății veniturilor de către plătitorii de venituri, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidența contabilă.

Impozitul pe venit se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut.

Opțiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris și se depune la plătitorul de venit (Art. 73 din Codul fiscal).

În cazul în care se optează pentru impozitare finală, nu mai este necesară depunerea declarației 200!

De asemenea, de la 1 ianuarie 2018 CREDIDAM nu mai reține la sursă contribuțiile de asigurări sociale (CAS) și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de beneficiarii de venituri din drepturile de proprietate intelectuală. (Conform O.U.G. NR. 79/2017).

Stabilirea obligațiilor de plată se va efectua de către administrația fiscală pe baza declarației 600.

Beneficiarul de venit – persoană fizică, trebuie ca până la data de 31 ianuarie 2018 să depună declarația 600 la Administrația fiscală.

  1. Contribuții asigurări sociale
  • În cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care impozitul de venit se stabilește potrivit prevederilor art. 72 și 73 din Codul fiscal, datorează contribuția de asigurări sociale numai dacă venitul net lunar*, realizat în anul precedent, este cel putin egal cu nivelul salariului de baza minim brut pe țară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabilește contribuția.

*Venitul net lunar se calculează prin scăderea din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului.

  • Baza lunară de calcul a contribuției de asigurări sociale o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut, pe țară, garantat în plată, aprobat prin hotărârea Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția.
  • Cota contribuțiilor de asigurări sociale stabilită pentru anul 2018 este de 25%.
  1. Contribuții asigurări sociale de sănătate

Relevant este venitul net lunar realizat în anul precedent (2017), și nu cel realizat în cursul anului 2018, în funcție de care se stabilește calitatea persoanei fizice de persoana obligată la plată.

  • Persoanele fizice, obligate la plata cotribuției de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie (inclusiv a anului pentru care se stabilește contribuția de asigurări sociale de sănătate) declarația 600 cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar.
  • Pentru a stabili calitatea de persoană obligată la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate se vor însuma veniturile realizate în anul precedent 2017 și, doar în situația în care veniturile anuale cumulate sunt cel puțin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe țară din una sau mai multe surse de venituri (Exemplu:12 x 1900 lei = 22800 lei), persoana va datora contribuția de asigurări sociale de sănătate în anul 2018 la nivelul salariului minim, urmând să depună declarația 600 privind încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar în ianuarie 2018.
  • Cota contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate stabilită pentru anul 2018 este de 10%.

Toți membrii CREDIDAM care doresc să opteze pentru impozitare finală trebuie să depună la CREDIDAM o cerere, până la data de 31 ianuarie 2018.

Pentru informații suplimentare, nu ezitati să contactați departamentul de relații cu publicul, la numărul de telefon 021.307.92.00 sau la adresa de e-mail office@credidam.ro.

 

About Author

Connect with Me: