Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
poza-cod-fiscal

Modificarea normelor de aplicare a codului fiscal împovărează artiștii cu noi obligații fiscale

Începând din 25 mai 2018, data publicării Hotărârii Guvernului NR. 354/2018, artiștii sunt nevoiți să suporte din remunerația lor TVA-ul datorat pentru cota de administrare.

Această modificare obligă practic organismele de gestiune colectivă să factureze cu TVA* cota de administrare reținută din remunerația cuvenită membrilor săi.

Organismele de gestiune colectivă sunt entități non-profit, iar activitatea de colectare a remunerațiilor pentru drepturi de autor și drepturi conexe nu reprezintă prestare de servicii (conform Directivei Europene 2006/123/CE ).

În încercarea Guvernului de a clarifica regimul de TVA aplicabil activității organismelor de gestiune colectivă, acesta a stipulat prin Hotărârea 354/2018 că activitatea de colectare a remunerațiilor din sursa copie privată nu intră în sfera TVA, dar a omis să menționeze că remunerația din sursele radio și comunicare publică nu intră în sfera TVA, în conformitate cu prevederile Deciziei ICCJ nr. 48/2017.

Pe de altă parte, deși HG prevede că remunerația compensatorie pentru copia privată nu intră în sfera TVA, totuși, se percepe TVA la comisionul de administrare.

Contravaloarea TVA aplicat la comisionul de administrare se reține din suma cuvenită artiștilor.

Prin această hotărâre, Guvernul stabilește că organismele de gestiune colectivă realizează o prestare de servicii în sfera TVA, către titularii drepturilor de proprietate intelectuală**, a cărei contrapartidă este reprezentată de comisionul de gestiune reținut din sumele colectate.

Reținerea comisionului de gestiune este accesorie plății remunerațiilor datorate pentru utilizarea drepturilor conexe ale artiștilor interpreți, iar dacă remunerația este scutită de TVA, firesc este ca și comisionul să aibă același tratament ca remunerația compensatorie pentru copie privată, care nu intră în sfera TVA.

CREDIDAM consideră că:

1. Activitatea organismelor de gestiune colectivă (colectarea și repartizarea) nu poate fi integrată în sfera de TVA, în conformitate cu prevederile Directivei Europene 2006/123/CE și cu Decizia ICCJ nr. 48/2017.

2. Cota de comision, care înseamnă doar cheltuielile de administrație, nu poate fi considerată o prestare de servicii în sfera TVA.

Drept urmare, CREDIDAM a formulat o plângere prealabilă prin care solicită modificarea Hotărârii Guvernului NR. 354/2018, în temeiul art. 7, alin  11 din Legea 554/2004.

Reamintim faptul că, prin Legea nr. 8/1996, cuantumul cotei de administrare este limitat la maxim 15% și este utilizat doar pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității CREDIDAM și a celorlalte organisme de gestiune colectivă din domeniu.

O altă problemă majoră este prevederea conform căreia artiștii care nu au calitatea de salariat sau pensionar, au obligația să-și estimeze singuri veniturile din drepturi de proprietate intelectuală pe care urmează a le încasa în anul 2018.

Astfel, dacă venitul estimat de artist este mai mic decât contravaloarea a 12 salarii minime pe economie (12 x 1.900 lei = 22.800 lei) și acesta dorește să fie asigurat, atunci are obligatia să-și depună singur declarația unică la organul fiscal de care aparține.

În cazul în care artistul estimează că va realiza venituri mai mari de 22.800 lei, de la unul sau cumulat de la mai mulți plătitori de venituri de proprietate intelectuală, atunci are dreptul să-și aleagă plătitorul de venit, care va plăti contribuția la pensii și sănătate în numele său. În vederea stabilirii bazei de calcul pentru contribuția la pensii, artistul va stabili suma la care dorește să i se calculeze cotribuția la pensie (nu mai mică de 22.800 lei), comunicând suma aleasă, în scris, plătitorului de venit pentru care a optat.


*TVA = Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului și care este colectat conform prevederilor codului fiscal.

**În mod gresit, la punctul 91, alin 12, la pagina 35, legiuitorul foloseste sintagma “titularii drepturilor de reproducere”. În Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, precum și în convențiile și tratatele internaționale din domeniu, dreptul de reproducere înseamnă dreptul exclusiv al autorilor de a beneficia de la producători de o remunerație pentru multiplicarea și vânzarea pe piață a creațiilor sub formă de CD, LP etc. Remunerația compensatorie pentru copie privată înseamnă un drept prevăzut pentru autori, interpreți și producători ca o compensație pentru posibilitatea copierii creațiilor artistice, doar în cercul familial.

Art. 107. – (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum şi cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii şi cu artiştii interpreţi sau executanţi, după caz, la o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneraţia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renunţări din partea beneficiarilor.

About Author

Connect with Me: