Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
sfanta-maria

La mulţi ani de Sfânta Maria Mare!

Astăzi prăznuim Adormirea Maicii Domnului şi deşi evenimentul comemorează un fapt tragic (moartea Sfintei Fecioare), pentru creştini este – paradoxal – şi un motiv de sărbătoare, fiind felicitaţi toţi cei ce poartă numele Marian sau Maria. Cum aşa?

Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mare este o zi tristă, este ziua în care Fecioara Maria a părăsit această lume. Dar în acelaşi timp, ea vine încărcată cu o simbolistică a izbânzii şi a împlinirii unui destin excepţional. Precum la început Dumnezeu a fost primit în pântecele Imaculatei Marii şi s-a făcut Om, a pătimit şi a înviat a treia zi după moarte, la fel şi Fecioara Maria este primită astăzi în Rai, e întâmpinată de Fiul Ei şi devine cel mai puternic intermediar, mijlocitor, lobbist dacă vreţi, al oamenilor în relaţia cu Dumnezeu.

Aşadar, în chip paradoxal, ieşirea din viaţa pământească îi reconfirmă Mariei un statut şi îi împlineşte valoarea de simbol al credinţei, compasiunii şi înţelepciunii.

Cea mai presus de îngeri şi de sfinţi, mama noastră a tuturor – aşa cum Iisus ne e frate în suferinţă -, a înviat (asemenea Fiului Ei care a biruit moartea) şi rămâne în vecii vecilor chezăşia legământului de iubire dintre Dumnezeu şi lumea, respectiv creaţia Sa. În Rai e sărbătoare! Să fie şi pe pământ! La mulţi ani!

About Author

Connect with Me: