Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
professional-microphone-concert-realistic-composition-with-vocal-mic-image-mounted-stand-with-colourful-blurred-background_1284-32280

Guvernul britanic caută soluții pentru implementarea unor norme echivalente cu cele din Directiva Copyright din 2019

UPDATE : Modelul spaniol prezentat în cadrul ședinței Comitetului DCMS

Ca urmare a investigației inițiate de Comitetul DCMS din Parlamentul Marii Britanii, organismul de gestiune colectivă spaniol, AIE, a transmis DCMS un document prin care prezintă și promovează mecanismul remunerației echitabile pentru streaming, mecanism funcțional cu succes în Spania, încă din anul 2006. Pe scurt, modelul spaniol presupune că artiștii interpreți beneficiază de un drept la remunerație echitabilă pentru utilizarea prestațiilor acestora de către platformele de streaming,  subiect al gestiunii colective obligatorii, drept care nu afectează și nu interferează cu alte posibile aranjamente contractuale existente (între artiști și producători sau între aceștia din urmă și platformele online). Articolul relevant din legea spaniolă este art. 108.

Având în vedere că acest model de business – utilizarea muzicii prin servicii de streaming – devine preponderent, excluderea acestor utilizări de la a beneficia de remunerație echitabilă ar dezavantaja, în mod categoric, artiștii britanici. Propunerea AIE este implementarea unui model similar cu cel spaniol, prin extinderea sistemului deja existent în Marea Britanie în sensul includerii dreptului de “punere la dispoziția publicului” în sfera drepturilor la remunerație echitabilă.

José Luis Sevillano, directorul AIE, a fost invitat să participe marți, 8 decembrie, la sedința Comitetului. Contribuția domniei sale, din cadrul ședinței privind impactul industriei de streaming, poate fi vizualizată prin accesarea linkului https://parliamentlive.tv/event/index/e61ce25a-9fa3-4972-acc7-8a7b7af0ac28?in=10:58:50&out=11:03:24


Guvernul britanic a declarat că nu va implementa Directiva Copyright

În contextul în care Comitetul pentru Mediul Digital, Cultură, Media și Sport (DCMS) din Parlamentul UK examinează impactul serviciilor de streaming pentru artiști, producători și sustenabilitatea industriei muzicale, Comitetul solicită informații despre modelele de business dominante și caracteristicile acestora, precum și despre opiniile tuturor părților implicate (artiști și producători, platforme online, experți din industrie etc).

Click aici pentru anunt DCMS:

https://committees.parliament.uk/committee/378/digital-culture-media-and-sport-committee/news/120055/dcms-committee-examine-impact-of-streaming-on-future-of-the-music-industry/

Având în vedere retragerea Marii Britanii din UE, Guvernul britanic a declarat faptul că nu va implementa Directiva Copyright. În consecință, Comitetul DCMS lansează întrebarea dacă nu cumva se impune implementarea unor norme echivalente la nivel UK?

Deși Campania nu se desfășoară și pe teritoriul Marii Britanii, reprezentanții acestia au considerat totuși oportun să transmită un material informativ complex Comitetului DCMS, în speranța că aceasta va fi un instrument util, prin prezentarea unor date/cifre clare ca urmare rezultatelor sondajului desfășurat la nivelul UE (privind drepturile artiștilor în mediul online), a modelor funcționale de multă vreme (cazul Spaniei – din 2006) – toate demonstrând că cea mai bună modalitate de gestionare a drepturilor din streaming în cazul artiștilor interpreți este prin intermediul organismelor de gestiune colectivă (drept gestionat obligatoriu, care nu poate face obiectul unei renunțări). Această variantă este cea mai eficientă în sensul în care garantează dreptul artiștilor să beneficieze și ei, cum este firesc, din “succesul streamingului”.

Click aici pentru materialul trimis de PayPerformers către UK DCMS.

https://3cd137ac-9bab-4c7c-bc58-708a5303d213.filesusr.com/ugd/c68cbe_6a5d21a8220846dc96def50858d368a8.pdf

About Author

Connect with Me: