Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Cuzin-Toma

Drept la replică la afirmațiile publice ale actorului Toma Cuzin cu referire la cota reținută de CREDIDAM și “formula de calcul” solicitată de acesta

Ca urmare a live-urilor realizate de către domnul Toma Cuzin pe pagina sa oficială de Facebook, în zilele de 4 și 5 decembrie 2017, și preluate în mass-media, vă aducem la cunoștință următoarele:

1.Domnul Toma Cuzin nu mai este membru CREDIDAM din data de 22.09.2015. Decizia aparține Consiliului Director și a fost menținută de instanțele de judecată, respectiv Tribunalul București în dosarul nr. 37216/299/2016.

Excluderea domnului Toma Cuzin din cadrul asociației a fost determinată de comportamentul agresiv fizic si verbal, injuriilor, amenințărilor și acuzațiilor false aduse la adresa asociației, angajaților asociației și a membrilor Consiliului Director.

2. În conformitate cu prevederile Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe*, în calitate de nemembru, domnul Toma Cuzin poate beneficia de remunerațiile cuvenite în baza unei cereri de încasare pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie*.

Pe cale de consecință, CREDIDAM nu poate să gestioneze drepturile din sursele de gestiune facultativă pentru domnul Toma Cuzin, cum sunt de exemplu, cele provenite din radiodifuzarea prestațiilor artistice de către posturile tv și comunicarea publică a filmelor (mai exact repertoriul domnului Toma Cuzin). Acest lucru este bine cunoscut și de către domnul Toma Cuzin, drept dovadă fiind declarația dumnealui înregistrată la CREDIDAM cu nr. 26056 /14 noiembrie 2016, prin care își recunoaște drepturile în calitate de nemembru.

3.  Modalitatea de colectare și de repartizare a remunerațiilor, este publică și se regăsește la punctul 18 din statutul CREDIDAM**, statut avizat de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) și cenzurat de către instanța de judecată.

De exemplu, în cazul fonogramelor și videogramelor (Art.18, punctul II, aliniatul 3) sumele se repartizează astfel:

„(3) Remuneraţia echitabilă pentru comunicare publică şi radiodifuzare fonogramelor /videogramelor

  • Radiodifuzarea fonogramelor/videogramelor
    • Sumele se repartizează conform utilizării reale rezultată din informaţiile primite de la utilizatori (play-liste). Valoarea fiecărei fonograme/videograme este dată de durata de radiodifuzare şi de suma încasată pentru perioada de radiodifuzare (suma încasată se împarte la numărul total de secunde de
    • radiodifuzare obținându-se valoarea pe secundă, care se înmulțește cu numărul de secunde pentru fiecare piesă/prestație în parte, rezultând astfel valoarea pe piesă/prestație). Suma calculată pentru o fonogramă/videogramă se repartizează tuturor artiştilor interpreţi participanţi la înregistrarea respectivă, în conformitate cu declaraţia de repertoriu, sau cu foaia de prezenţă.

3.1.2 Criteriile după care se stabileşte punctajul fiecărui participant la o fonogramă/videogramă sunt, în lipsa unei convenţii înregistrate la CREDIDAM în momentul declarării repertoriului :

a) Rolul sau funcţia din cadrul înregistrării (fixării)

b) Numărul de persoane participante la fixare”.

Atât informațiile privind modalitatea de colectare și repartizare, cât și sursele din care au provenit banii încasați  au fost comunicate domnului Toma Cuzin în repetate rânduri prin e-mail, dar și verbal, la sediul CREDIDAM.

  1. Cota de administrare nu poate depasi 15% din sumele colectate anual, conform Art. 134 aliniatul 2, litera b, din legea nr. 8/1996. Cota de administrare reținută de CREDIDAM este publică pe www.credidam.ro.***

La ultimul virament, din 4 iulie 2017, domnului Toma Cuzin i s-a reținut o cotă de administrare de 13,93%, și nu de 40% cum a afirmat acesta, ceea ce dovedește că afirmațiile domniei sale sunt false.


*Sursele de gestiune colectivă obligatorie sunt: TV fonograme/muzică, comunicare publică, retransmitere prin cablu, copie privată, comunicare publică pe internet pentru fonograme/muzică și radiodifuzare fonograme de comerț de către posturile de radio.

**Vezi statutul CREDIDAM: http://www.credidam.ro/pt_site/img/credidam.pdf 

***Vezi Dare de seama CREDIDAM, pentru fiecare an în parte, pe http://credidam.ro/wp/sample-page/dari-de-seama/

About Author

Connect with Me: