Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

COPIE PRIVATĂ

 

Copia privata este o remuneratie compensatorie instituita de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie sa o plateasca agentii economici care fabrica sau introduc pe teritoriul Romaniei:

  • - suporturi pe care se pot realiza înregistrari sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;
  • - aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.

Din anul 2005, UPFR este desemnat de ORDA drept colector unic al remuneratiei compensatorii pentru copia privata. În baza protocolului încheiat, UPFR repartizeaza lunar remuneratiile colectate din Copia Privata catre organismele de gestiune colectiva beneficiare.

Consultati Metodologia în vigoare.
Cititi si Tipuri de aparate si suporturi

ATENTIE! Referitor la Metodologiile în vigoare, publicate în Monitorul Oficial, acestea au fost actualizate/modificate ope legis începând cu data de 4 aprilie 2022 (odată cu intrarea în vigoare a Legii 69/2022), fiind aplicabile cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor art.164 alin.2 și art.165 alin.91 din Legea 8/1996. Pentru detalii, vă rugăm să vizualizați adresa ORDA din data de 24.05.2022, disponibilă aici.


 ATENTIE! De la data de 4 aprilie 2022 (intrarea în vigoare a Legii 69/2022) se aplică o penalitate egală cu dobânda legală.

About Author

Connect with Me: