Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
iulie 17, 2014 Comments are off credidam

Controale la CREDIDAM

După 5 zile de la finalizarea ultimului  control, în perioda 14.11.2011-25.11.2011, ORDA efectuază un alt control la CREDIDAM. Tematica controlului cititi aici.
Practic, cu aceasată ocazie ORDA ia de la CREDIDAM toată baza de date cu utilizatorii din ambiental (baruri, discoteci, restaurante, magazine, etc), bază de date protejata chiar de Legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Această bază de date a fost construită de CREDIDAM în 15 ani de muncă.

Mesaj preluat de pe www.orda.ro:

„În perioada 03 – 07.10.2011, reprezentanţii ORDA vor efectua un control punctual la sediul CREDIDAM, în baza prevederilor art. 138(2) alin. (1), coroborat cu art. 138 alin. (1) lit. h). Obiectivele controlului sunt următoarele:

– evidența sumelor colectate, pe surse, pentru perioada 2008-2011;

– repartiția sumelor colectate pentru perioada 2008-2011;

– situația mandatelor de gestiune și a repertoriului gestionat;

– urmărirea modului în care au fost stabilite criteriile de repartiţie, precum şi a modului de efectuare a repartiţiilor propriu-zise;

– verificarea modului în care comisionul de administrare a fost stabilit și reținut, precum și utilizarea sumelor în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării și repartizării.”

Faţă de acest mesaj facem următoarele precizări:

 1. Controlul nu s-a încheiat la data de 07.10.2011, acesta va continua şi în săptămâna 10-14.10.2011;
 2. Controlul nu a fost notificat cu trei zile înainte, aşa cum prevede metodologia de control, aprobată prin Decizia nr.310/11.11.2010 a directorului General ORDA, metodologie postată pe www.orda.ro;
 3. Potrivit aceleiaşi metodologii, cităm: “termenul de efectuare a controlului punctual este de trei zile, putând fi prelungit o singură dată.” Aşa cum se poate observa, acest control se efectuează pe o perioadă mai mare decât cea prevăzută de metodologie, respectiv cinci zile şi va fi prelungit.
 4. Obiectivele propuse pentru controlul punctual sunt de fapt obiective ale controalelor de fond efectuate în anii 2008, 2009 şi 2010.

 

Concret:

A. Sumele colectate pentru anii 2008, 2009 şi 2010 – au fost verificate de ORDA cu ocazia controalelor de fond, rezultatele fiind consemnate în procesele verbale de la acea dată,  transmise la ORDA şi în prezent postate atât pe www.credidam.ro cât şi pe www.orda.ro.

B. Repartiţia sumelor colectate pentru perioada 2008-2011 – a fost verificata de ORDA cu ocazia controalelor de fond, rezultatele fiind consemnate în procesele verbale de la acea dată, transmise la ORDA şi în prezent sunt postate pe www.orda.ro. Trebuie precizat ca sumele aferente anului 2008 pâna la data de 01.10.2008 sunt prescrise, iar sumele repartizate în anul 2009 postate pe www.orda.ro nu corespund cu sumele comunicate de CREDIDAM. Nu cunoaştem motivul pentru care pe www.orda.ro s-au afişat alte sume decât cele reale.

C. Situaţia mandatelor de gestiune şi a repertoriului gestionat – a fost verificata de ORDA cu ocazia controalelor de fond, iar rezultatele sunt consemnate în procesele verbale de la acea dată;

D. Urmărirea modului în care au fost stabilite criteriile de repartiţie, precum şi a modului de efectuare a repartiţiilor propriu-zise – a fost verificata de ORDA cu ocazia controalelor de fond, rezultatele fiind consemnate în procesele verbale de la acea dată;

E. Verificarea modului în care comisionul de administrare a fost stabilit şi reținut, precum şi utilizarea sumelor în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării şi repartizării – a fost verificata de ORDA cu ocazia controalelor de fond, iar rezultatele sunt consemnate în procesele verbale de la acea dată;

PV nr.8486/01.06.2010 –  cităm: „prezentăm o situaţie a încasărilor CREDIDAM, a comisionului perceput şi a sumelor cheltuite – anul 2008 comision 10, 93%”.

PV nr. 3003/03.01.2011 – cităm: pentru anul 2009 „comisionul de administrare reţinut…..  14,6 % din totalul sumelor virate.”

PV nr. 1852/22.07.2011 – cităm: pentru anul 2010 „comisionul administrativ reţinut a fost de 14,82%”. 

Tot cu ocazia controalelor efectuate la sediul CREDIDAM, ORDA a constatat că NICIODATĂ CREDIDAM nu a avut şi nu are cheltuieli la capitolul “utilizarea sumelor în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării şi repartizării”.

Pentru mai multe detalii puteţi citi Procesele – Verbale încheiate la data de 03.10.2011 şi 06.10.2011, precum şi adresa CREDIDAM nr. 18.689/05.10.2011 prin care solicitam copii după cele două sesizări care au stat la baza ultimului control.

In urma controlului tematic din 03-07.10.2011 ORDA a emis Decizia nr. 268/2011 prin care acorda CREDIDAM 2 zile pentru intrarea in legalitate, mai exact sa depunem anumite documente la Registratura ORDA. Vezi decizie.

CREDIDAM a solicitat lamuriri prin adresa nr.19668/19.10.2011. Vezi adresa.

Orda a raspuns prin adresa nr. 12959/20.10.2011. Vezi adresa.

CREDIDAM a depus la ORDA la data de 21.10.2011 ora 13, 15 , cu adresa de inaintare nr.19749 documentele din opisul anexat. Vezi adresa si opis.

CREDIDAM a contestat Decizia nr. 268/19.10.2011 a directorului general ORDA.

Plângerea prealabilă a fost depusă la ORDA la data de 28.10.2011. Cititi aici.

După contestaţia formulată de CREDIDAM, ORDA încearcă să suplinească procesul-verbal de control prin adresa 13601/04.11.2011. Cititi aici.

 

CONTROALE EFECTUATE LA CREDIDAM în primele 10 luni şi jumătate ale anului 2011:

ORDA

 1. Control de fond aferent anului 2009, început la data de 29.11.2010- 03.01.2011 (o lună şi  3 zile);
 2. Control tematic 11.02.2011- 22.02.2011 (12 zile);
 3. Control tematic 14.03.2011- 30.03.2011 (17 zile);
 4. Control tematic 16.05.2011- 01.06.2011 (17 zile);
 5. Control de fond aferent anului 2010, început la data de 04.07.2011- 22.07.2011 (19 zile);
 6. Control tematic 06.09.2011-28.09.2011 (23 de zile);
 7. Control tematic 03.10.2011-07.10.2011 (5 zile);
 8. Control tematic 14.11.2011 -25.11.2011;

ANAF

 1. Control desfăşurat în perioada 23.06.2011- 26.08.2011 (două luni).

CREDIDAM a fost sub controlul autorităților statului român 7 luni şi 16 zile, din 10 luni si jumatate ale anului 2011.

 

About Author

Connect with Me: