Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
REPARTITIE 2017

Continuăm viramentele sumelor aferente repartiției decembrie 2017

CREDIDAM  va continua în luna ianuarie,  în funcție de numărul borderourilor, viramentele sumelor aferente trimestrelor II şi III 2017 încasate în perioada 01.06.2017 – 30.11.2017 (inclusiv recuperări) pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 01.06.2017 – 30.11.2017 (inclusiv recuperări) pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) în perioda 21.06.2017 – 22.12.2017.

Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață (copie privată).

Artiştii care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care “revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de trei ani de la data notificării”.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2018, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro, sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.02.2018), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

About Author

Connect with Me: