Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Vizual landscape IP Law

Conferința Internațională “Perspective asupra Dreptului de Proprietate Intelectuală”, Ediția 1, 25 – 26 octombrie 2023

În perioada 25 – 26 Octombrie 2023, la București, va avea loc prima ediție a Conferinței Internaționale „Perspective asupra Dreptului de Proprietate Intelectuală”, organizată în format hibrid de către Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București împreună cu Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți – CREDIDAM, Asociația Română de Dreptul Afacerilor și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Conferința vizează o abordare globală a aspectelor legate de creația artistică, inovare și proprietate intelectuală, iar obiectivul principal este acela a facilita un dialog interdisciplinar între experți din domeniul dreptului, tehnologiei, afacerilor, științei și artei, pentru a înțelege mai bine cum proprietatea intelectuală poate fi utilizată pentru a stimula inovația și pentru a crea un mediu favorabil dezvoltării și partajării cunoașterii.

Pe parcursul celor două zile se vor reuni, într-o platformă de dezbateri constructive, atât reprezentanți ai mediului academic (cercetători, doctoranzi, cadre universitare), reprezentanți ai mediului profesional juridic (avocați, judecători, procurori, consilieri juridici, consilieri în proprietate intelectuală), cât și „destinatari” ai protecției pe care o oferă drepturile de proprietate intelectuală: artiști interpreți și reprezentanți ai mediului antreprenorial de startup-uri, acceleratoare și hub-uri tech.

Prima zi a conferinței este dedicată drepturilor artiștilor interpreți și executanți. Prin temele abordate, discuțiile vor urmări evoluția acestor drepturi, în plan național și internațional, cu accent pe analiza oportunităților și a provocărilor actuale, în special din perspectiva gestiunii colective a drepturilor, fiind totodată un prilej de aprofundare a bunelor practici din alte state europene.

Reprezentanți ai principalelor asociații europene și structuri internaționale din domeniu, organisme de gestiune colectivă din Europa, avocați, titulari de drepturi și alți specialiști se vor alătura în calitate de speakeri. Dintre aceștia îi amintim pe:

  • Xavier Blanc, expert internațional IP și consultant Asociația Europeană a Organizațiilor Artiștilor Interpreți – AEPO ARTIS;
  • Ioan Kaes, secretar general AEPO ARTIS;
  • Hanna Koonen, consilier juridic asociat Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală – OMPI;
  • Inès Nervo – manager relații de afaceri Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a Drepturilor Artiştilor Interpreţi –

Cea de-a doua zi, dedicată protecției mărcilor, desenelor, brevetelor și numelor de domeniu își propune o perspectivă transversală asupra subiectelor abordate, prin reunirea unor speakeri reputați din mediul academic național și internațional, din domeniul avocaturii, atât din Europa (inclusiv România), cât și din Statele Unite ale Americii sau America Latină, dar și din mediul de business, cu accent pe abordarea pe care o au startup-urile  și acceleratoarele de idei din domenii inovative ale științei și tehnologiei asupra protecției drepturilor de proprietate intelectuală.

Deschiderea și prima zi a conferinței vor avea loc în Aula Magna, iar în ziua a doua, lucrările se vor susține în sala Virgil Madgearu a clădirii Ion N. Angelescu, începând cu orele 09:00.

Conferința se va desfășura în format hibrid și va fi transmisă în direct pe canalele social media ale Facultății de Drept ASE și ale partenerilor.

Mai multe detalii cu privire la înscriere și la desfășurarea conferinței se găsesc pe site-ul: http://iplaw.rsbl.ro/

Vizual patrat IP Law

About Author

Connect with Me: