Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Studio microphone and pop shield on mic in the empty recording s

Comisia Europeană confirmă faptul că remunerația adecvată și proporțională prevăzută de articolul 18 din Directiva Copyright este datorată pentru toate tipurile de utilizări online

În contextul Campaniei #PayPerformes, în luna mai 2021, europarlamentarul Alexis Georgoulis a adresat Comisiei o întrebare pentru clarificarea scopului articolului 18 din Directiva 790/2019. Mai exact, dacă remunerația „adecvată și proporțională” la care face acesta referire se aplică tuturor tipurilor de utilizări, inclusiv în cazul celor ale serviciilor online, fără a fi limitate la platformele online de partajare de conținut?

Prin răspunsul comisarului european pentru piaţa internă, Thierry Breton, publicat în data de 17 august 2021, domnia sa confirmă caracterul neutru, din punct de vedere tehnologic, al aplicării acestor prevederi. În plus, subliniează consensul potrivit căruia artiștii nu primesc remunerațiile cuvenite din mediul online, mecanismele actuale pentru mediul online fiind insuficiente. Deci, implementarea literală a textului acestuia, astfel încât să permită continuitatea modelelor actuale de business, nu trebuie să fie o opțiune. Acest lucru ar fi chiar în contradicție cu însăși directiva:

Raționamentul care stă la baza articolului 18 din Directiva UE 790/2019 este protejarea autorilor și artiștilor, care tind să fie într-o poziție contractuală inferioară, atunci când licențiază sau își transferă drepturile exclusive armonizate în temeiul legislației Uniunii Europene în scopul exploatării și în schimbul unei remunerații. Articolul 18 nu face distincție între tipurile de utilizare sau obiectul operelor protejate.

Totuși, când statele membre implementează articolul 18, acestea trebuie să respecte condițiile prevăzute de articolul menționat și de legislația UE, inclusiv pe cele cu privire la serviciile online de partajare de conținut, obiect al articolului 17 din Directivă.

Adoptarea Directivei 790/2019 de către instituțiile UE, și în special articolul 18, a evidențiat consensul că artiștii interpreți nu primesc remunerația echitabilă pentru utilizarea prestațiilor acestora în mediul online, cum ar fi prin streaming. În timp ce Statele Membre trebuie să transpună directiva până în luna iunie 2021, doar puține dintre acestea au publicat proiecte de modificare a legilor domestice care reglementează anumite servicii online, respectiv serviciile online de partajare de conținut.

About Author

Connect with Me: