Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

CABLU

 

În atenţia utilizatorilor de cablu,

Prin Decizia ORDA nr. 120/20.09.2013 si Decizia ORDA nr. 121/20.09.2013 publicate in M.Of nr. 602 din 27.09.2013, Partea I, CREDIDAM a fost desemnat colector unic al remuneratiilor ce se cuvin artistilor interpreti si/sau executanti pentru retransmiterea prin cablu a prestatiilor artistice fixate pe fonograme si a celor din domeniul audiovizual. Incepand cu 28.09.2013 Decizia ORDA nr. 278/2011 si Decizia ORDA 279/2011, prin care ARAIEX era desemnat colector al remuneratiilor pentru retransmitere prin cablu cuvenite artistilor interpreti, isi inceteaza aplicabilitatea. Va rugam sa luati act ca incepand cu data de 28.09.2013, colectorul remuneratiilor stabilite prin aplicarea procentului de 0.75% asupra bazei de calcul, este CREDIDAM.

Informatii valabile pina la data de 17.11.2011

Va puteti administra datele firmei si vizualiza situatia financiara cu un click aici

Începând cu data de 22.12.2010, conform Deciziei Civile nr.263A/16.11.2010, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Sectia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, în dosarul nr.4009/2/2009, publicată în M.Of. Partea I nr. 861/22.12.2010 prin Decizia ORDA nr. 332/2010, respectiv 333/2010 au intrat in vigoare prevederile noii metodologii privind remuneraţiile datorate pentru retransmiterea prin cablu a operelor şi a produselor purtatoare de drepturi conexe.

Conform noii metodologii, privind retransmiterea prin cablu (Decizia ORDA nr. 327/15.12.2010), remuneraţia ce se plateste la CREDIDAM este:

 • 0,75% din baza de calcul pentru retransmiterea prin cablu realizată ulterior datei de 21.12.2010

 

ATENTIE! Referitor la Metodologiile în vigoare, publicate în Monitorul Oficial, acestea au fost actualizate/modificate ope legis începând cu data de 4 aprilie 2022 (odată cu intrarea în vigoare a Legii 69/2022), fiind aplicabile cu excepția prevederilor contrare dispozițiilor art.164 alin.2 și art.165 alin.91 din Legea 8/1996. Pentru detalii, vă rugăm să vizualizați adresa ORDA din data de 24.05.2022, disponibilă aici.

Modalități de plată:

 • În contul COD IBAN: RO02INGB0001000152938948 deschis la ING BANK. –Sucursala Sector 1

   » NOU!

 • Direct de pe telefonul personal, folosind aplicația BCR – TOUCH 24 și parcurgând următorii pași:

Operațiuni → Plată facturi → Altele → CREDIDAM


 

 1. Remuneraţia reprezintă numai drepturi de autor conexe iar CREDIDAM a fost desemnat colector, potrivit Deciziei ORDA nr.332/23.12.2010 şi Deciziei ORDA nr.333/23.12.2010

Procedura de obţinere a licenţei

 1. Compleţati cererea de autorizare şi formularul de licenţă

Din 4 aprilie 2022:

 

2. Expediaţi cererea semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale, licenţa semnată şi ştampilată în 2 exemplare originale şi câte o copie după actele:

a. codul unic de înregistrare (copie);

b. decizia/licenţă de autorizare CNA(copie) – dacă este cazul

c. avizul de retransmisie CNA (copie);

d. autorizaţia tehnică MCTI (copie);

e. certificat tip ANRC (copie);

3. Primiţi un exemplar original al licenţei, semnat şi ştampilat de CREDIDAM.

4. Expediaţi raportul lunar, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

RAPORTUL LUNAR (baza de calcul)
Se transmite până la 15 a lunii următoare pentru care se datorează, însotit de o adresă de înaintare, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal prin care se certifică pe proprie răspundere veridicitatea şi corectiudinea informaţiilor conţinute de raport şi în documenetele anexate, şi cuprinde în mod obligatoriu:

 1. lista serviciilor de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune retransmise;
 2. numărul de abonaţi;
 3. valoarea abonamentului;
 4. baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune, iar in lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare);

Descarcaţi - modelul standard de raport lunar.

PENALITATI

ATENTIE! De la data de 4 aprilie 2022 (intrarea în vigoare a Legii 69/2022) se aplică o penalitate egală cu dobânda legală.

DATE CONTACT

 • Tel: 021/307.92.00 – Interior 115 | Mobil: 0733.083.398 | Fax: 021/318.58.13
 • Email: melania.bota@credidam.ro
 • Persoana de contact: Melania BOTA

About Author

Connect with Me: