Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Screenshot_1

AGA Ordinară 2019

CREDIDAM își convoacă membrii la Adunarea Generală Ordinară pe 16 și 17 Aprilie 2019.

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor CREDIDAM în data de 16.04.2019, respectiv 17.04.2019, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Hotel Sheraton București (Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București), cu următoarea ordine de zi:

  1. Acreditare:

a) Reprezentanți;

b) Membri Individuali;

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4. Alegerea:

a) Prezidiul Adunării Generale;

b) Secretariatul Adunării Generale;

c) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizați și ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi AGA Ordinară;

6. Raportul Consiliului Director;

7. Raportul Directorului General;

8. Raportul financiar-contabil / Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;

9. Raportul Comisiei de Cenzori;

10. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

11. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale:

  • Hotărârea nr. 92 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2018;
  • Hotărârea nr. 93 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Supraveghere.

12. Alegerea membrilor Consiliului Director (6 locuri vacante);

13. Alegerea membrilor Comisiei de Specialitate (12 locuri vacante);

14. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

15. Alegerea membrilor Comisiei de Supraveghere;

16. Alegerea membrilor Comisiei de Cenzori;

17. Alegerea membrilor Comisiei de Negocieri;

18. Diverse;

19. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale;

20. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 17.04.2019, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până vineri, 05.04.2019, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 16/17.04.2019. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat. (art. 155 alin. 2 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe republicată, art. 12, punct I, alin. 7 din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, în ziar de largă răspândire, precum și invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, e-mail şi sms transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

 

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza LISTĂ CANDIDATURI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 92

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 93

About Author

Connect with Me: