Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
AGA 2019

AGA Extraordinară 2019

CREDIDAM își convoacă membrii la Adunarea Generală Extraordinară pe 18 și 19 Martie 2019.

Se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor CREDIDAM în data de 18.03.2019, respectiv 19.03.2019, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Hotel Sheraton București (Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București), cu următoarea ordine de zi:

1. Acreditare:   

a) Reprezentanţi;

b) Membri Individuali.

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4.Alegerea:

a) Prezidiului Adunării Generale;

b) Secretariatului Adunării Generale;

c) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor)

5. Aprobare ordine de zi AGA Extraordinară;

6. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale:

Hotărârea nr. 91 privind aprobarea modificării Statutului CREDIDAM în raport de dispozițiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, astfel cum a fost avizat de ORDA;

7. Diverse;

8. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

 

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 11 punctul I alin.8 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 19.03.2019, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru mandatari, până vineri, 08.03.2019, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 18/19.03.2019. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat. (art. 155 alin. 2 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe republicată, art. 12, punct I, alin. 7 din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, un ziar de largă răspândire, invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, e-mail şi sms transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 91

Click pentru a vizualiza HOTĂRÂREA nr. 91

About Author

Connect with Me: