Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Screenshot_7

AGA 2020

IMPORTANT: Pentru participarea la AGA 2020, intrarea în Arenele Romane se va face prin parc, nu din stradă.
Sub rezerva amânării, se convoacă Adunarea Generală Anuală a membrilor CREDIDAM în data de 24 august 2020, respectiv 25 august 2020, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Arenele Romane din București, sector 4, cu următoarea ordine de zi:

  1. Acreditare:

a) Reprezentanți;

b) Membri Individuali;

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4. Alegerea:

a) Prezidiul Adunării Generale;

b) Secretariatul Adunării Generale;

c) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizați și ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi AGA Ordinară;

6. Raportul Consiliului Director;

7. Raportul Directorului Executiv;

8. Bilanțul contabil/Raportul financiar-contabil/Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

9. Raportul Comisiei de Cenzori;

10. Raportul Organului de supraveghere;

11. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

12. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale

- Hotărârea nr. 94 privind completarea denumirii asociației ”Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM”, prin adăugarea cuvântului ”asociație” și actualizarea actului constitutiv al CREDIDAM cu datele de identificare ale membrilor fondatori ai asociației;

- Hotărârea nr. 95 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2019, precum și cu privire la excedentele aferente anilor 2017 și 2018, rămase necheltuite;

13. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii.

14. Diverse;

15. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale;

16. Închiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul la data de 24 august 2020, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală Anuală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 25 august 2020, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală Anuală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 03.08.2020, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 24/25 august 2020. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, art. 12, punct I, alin. (7) din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, în ziar de largă răspândire, precum și invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, e-mail şi SMS transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 94

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 95

Click pentru a vizualiza LISTA DE CANDIDATURI


Sub rezerva amânării, date fiind restricțiile existente, se convoacă Adunarea Generală Anuală a membrilor CREDIDAM în data de 22.07.2020, respectiv 23.07.2020, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Hotel Sheraton București (Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București), cu următoarea ordine de zi:

  1. Acreditare:

a) Reprezentanți;

b) Membri Individuali;

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4. Alegerea:

a) Prezidiul Adunării Generale;

b) Secretariatul Adunării Generale;

c) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizați și ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi AGA Ordinară;

6. Raportul Consiliului Director;

7. Raportul Directorului Executiv;

8. Bilanțul contabil/Raportul financiar-contabil/Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

9. Raportul Comisiei de Cenzori;

10. Raportul Organului de supraveghere;

11. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

12. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale

- Hotărârea nr. 94 privind completarea denumirii asociației ”Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM”, prin adăugarea cuvântului ”asociație” și actualizarea actului constitutiv al CREDIDAM cu datele de identificare ale membrilor fondatori ai asociației;

- Hotărârea nr. 95 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2019, precum și cu privire la excedentele aferente anilor 2017 și 2018, rămase necheltuite;

13. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii.

14. Diverse;

15. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale;

16. Închiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul la data de 22.07.2020, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală Anuală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 23.07.2020, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală Anuală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până miercuri, 01.07.2020, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 22/23.07.2020. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, art. 12, punct I, alin. (7) din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, în ziar de largă răspândire, precum și invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, e-mail şi SMS transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 94

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 95

Click pentru a vizualiza LISTA DE CANDIDATURI


 

UPDATE: Având în vedere prelungirea stării de urgență pe teritoriul României (prin Decretul prezidențial nr.240/2020), vă informăm că Adunarea Generală Anuală a membrilor CREDIDAM (stabilită inițial pentru 28-29 aprilie a.c.) va fi amânată la o dată ulterioară, ce urmează a fi stabilită de Consiliul Director.

Documentele privind: ordinea de zi, proiectele de hotărâri și lista candidaturilor, postate mai jos, rămân în continuare valabile.


Sub rezerva amânării, date fiind restricțiile impuse de starea de urgență, se convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor CREDIDAM în data de 28.04.2020, respectiv 29.04.2020, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Hotel Sheraton București (Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București), cu următoarea ordine de zi:

  1. Acreditare:

a) Reprezentanți;

b) Membri Individuali;

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4. Alegerea:

a) Prezidiul Adunării Generale;

b) Secretariatul Adunării Generale;

c) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizați și ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi AGA Ordinară;

6. Raportul Consiliului Director;

7. Raportul Directorului Executiv;

8. Bilanțul contabil/Raportul financiar-contabil/Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020;

9. Raportul Comisiei de Cenzori;

10. Raportul Organului de supraveghere;

11. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

12. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale

- Hotărârea nr. 94 privind completarea denumirii asociației ”Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi – CREDIDAM”, prin adăugarea cuvântului ”asociație” și actualizarea actului constitutiv al CREDIDAM cu datele de identificare ale membrilor fondatori ai asociației;

- Hotărârea nr. 95 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2019, precum și cu privire la excedentele aferente anilor 2017 și 2018, rămase necheltuite;

13. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii.

14. Diverse;

15. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale Anuale;

16. Închiderea lucrărilor Adunării Generale Ordinare.

 

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 12 punctul I alin.10 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 29.04.2020, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis membrilor CREDIDAM, în baza legitimației de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul/mandatarul (artist interpret/membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați în Adunarea Generală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanți de grup, până luni, 13.04.2020, sub rezerva prelungirii termenului date fiind restricțiile impuse de starea de urgență, în vederea centralizării acestora.

Fiecare membru al CREDIDAM are dreptul de a desemna, printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa și vota în numele său, în cadrul adunării generale, cu condiția ca această desemnare să nu conducă la un conflict de interese. Împuternicirea trebuie încheiată în formă autentică și înregistrată la sediul CREDIDAM, cu cel puțin 25 de zile înainte de data la care va avea loc adunarea generală, respectiv 28/29.04.2020. Împuternicirea trebuie să cuprindă, în mod expres, condițiile detaliate de participare ale împuternicitului, limitele și instrucțiunile de exercitare ale votului. Împuternicirea este valabilă pentru o singură adunare generală și nu poate fi dată înainte de data publicării anunțului privind adunarea generală. În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleași drepturi pe care le-ar avea membrul care l-a desemnat (art. 155 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, art. 12, punct I, alin. (7) din Statutul CREDIDAM).

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, în ziar de largă răspândire, precum și invitaţie trimisă fiecărui reprezentant/mandatar în parte, la solicitarea acestora, e-mail şi sms transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 94

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 95

Click pentru a vizualiza LISTA DE CANDIDATURI

 

 

About Author

Connect with Me: