Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
aga 2018 ps

AGA 2018

CREDIDAM își convoacă membrii la Adunarea Generală Anuală pe 28 și 29 Martie 2018.

Se convoacă Adunarea Generală a membrilor CREDIDAM în data de 28.03.2018, respectiv 29.03.2018, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 1000, la Hotel Sheraton București (Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București), cu următoarea ordine de zi:

1. Acreditare:   

a) Reprezentanţi;

b) Membri Individuali.

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Deschiderea lucrărilor;

4.Alegerea:

a) Prezidiului Adunării Generale;

b) Secretariatului Adunării Generale;

c) Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor).

5. Aprobare ordine de zi AGA;

6. Raportul Consiliului Director;

7. Raportul Directorului General;

8. Raportul financiar-contabil / Darea de seamă anuală ORDA (pentru depunere la ORDA) / Buget de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;

9. Raportul Comisiei de Cenzori;

10. Raportul Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii;

11. Discutarea şi aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale:

  • Hotărârea nr.87 privind excedentul realizat de CREDIDAM, la sfârșitul anului 2017;
  • Hotărârea nr.88 privind destinația sumei rămase la dispoziția CREDIDAM din excedentul realizat la sfârșitul anului 2015, sumă rămasă la dispoziția CREDIDAM potrivit Hotărârilor Adunării Generale nr. 84/28.03.2016 și nr. 86/28.03.2017;
  • Hotărârea nr.89 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Director;
  • Hotărârea nr.90 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Cenzori;

12. Alegerea membrilor Comisiei Permanente Speciale privind Accesul la Informaţii (5 locuri vacante);

13. Alegerea unui membru în Consiliul Director (1 loc vacant);

14. Alegerea unui membru în Comisia de Specialitate/ secțiunea “actori” (1 loc vacant);

15. Diverse;

16. Stabilirea datei următoarei Adunări Generale;

17. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, conform art. 11 punctul I alin.8 din Statutul CREDIDAM, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 29.03.2018, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi, oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis numai membrilor CREDIDAM, în baza legitimatiei de membru şi a delegaţiei prin care reprezentantul grupului sau mandatarul (artist interpret/ membru CREDIDAM) este mandatat/împuternicit să participe şi să reprezinte interesele grupului/membrilor reprezentați, în Adunarea Generală CREDIDAM. Membrii CREDIDAM pot solicita formularele pentru reprezentanţii de grup/mandatari, până vineri, 23.03.2018, în vederea centralizării acestora. 

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie între orele 10.00 – 17.00, la telefonul 021.307.92.00 sau/şi fax: 021.318.58.13 și e-mail office@credidam.ro.

Membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Specialitate hotărăsc cu unanimitate de voturi ca membrii CREDIDAM să fie convocaţi prin site-ul CREDIDAM, www.credidam.ro, un ziar de largă răspândire, respectiv ziarul „ România Liberă”, invitaţie trimisă fiecărui reprezentant de grup în parte, la solicitarea acestora, e-mail şi sms transmise tuturor membrilor care au comunicat la CREDIDAM datele de contact respective.

Click pentru a vizualiza CONVOCATORUL

Click pentru a vizualiza ORDINEA DE ZI

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 87

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 88

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 89

Click pentru a vizualiza PROIECTUL DE HOTĂRÂRE nr. 90

Click pentru a vizualiza LISTA  DE CANDIDATURI depuse pentru alegeri în AGA din 28/29.03.2018

 

 

About Author

Connect with Me: