Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

Repartiții 2018

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2018


REPARTIȚIE DECEMBRIE 2018


CREDIDAM va efectua, începând cu data de 24.12.2018, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor II și III 2018, încasate în perioada 1 aprilie –  30 septembrie 2018 (inclusiv sume recuperate până la 18 decembrie 2018 pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor încasate în perioada 1 iunie 2018 – 30 noiembrie 2018 (inclusiv sume recuperate până la 18 decembrie 2018 pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 05.06.2018, 20.07.2018, 03.08.2018, 04.09.2018, 24.09.2018, 17.10.2018, 20.11.2018, 06.12.2018  (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 24.12.2018 și vor continua în luna ianuarie 2019, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM nu au prezentat repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspunderea plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 14.12.2018, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2019, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (01.02.2019), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


În vederea pregătirii repartiției ce va avea loc la sfârșitul lunii decembrie 2018, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 31 octombrie 2018 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie (formulare tip), transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 29 noiembrie 2018 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online, tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din decembrie 2018, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 29 noiembrie 2018, inclusiv


REPARTIȚIE IUNIE 2018


CREDIDAM va efectua, începand cu data de 29.06.2018, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor IV 2017 şi I 2018 încasate în perioada 04.12.2017 – 31.05.2018 (inclusiv recuperări) pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 04.12.2017 – 31.05.2018  (inclusiv recuperări) pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 09.02.2018, 02.03.2018, 20.03.2018, 21.03.2018, 24.04.2018 și 23.05.2018 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 29.06.2018 și vor continua în luna Iulie 2018, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru copia privată.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (republicată).Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare (republicată) revendicarea sumelor prevazute la alin.2 de catre autori sau titularii de drepturi se poate face in 3 ani de la data notificarii.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 22.06.2018, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.08.2018, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro, sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.08.2018), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


În vederea pregătirii repartiției ce va avea loc la sfârșitul lunii iunie 2018, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 27 aprilie 2018 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie (formulare tip), transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 25 mai 2018 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online, tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din iunie 2018, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 25 mai 2018, inclusiv.