Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
140515_124214_oropa

Parlamentul European transmite un mesaj puternic cu privire la transpunerea celor două directive UE din 2019 în legislațiile statelor membre

Rezoluția Parlamentului European din 22 octombrie 2021 a fost adoptată cu majoritate de voturi (543 de voturi pentru, 50 împotrivă și 107 abțineri).

Deși fără caracter obligatoriu, mesajul este unul foarte clar: transpunerea celor două directive UE (și în special directiva 790/2019) este o oportunitate majoră pentru garantarea recompensării titularilor de drepturi, artiști interpreți și autori, prin remunerarea echitabilă a acestora, cu ocazia utilizării prestațiilor ce le aparțin, în mediul digital.

Printre principalele idei cuprinse în Rezoluția Parlamentului, se numără:

  1. condamnă eșecul statelor membre de a transpune directivele înainte de termenul stabilit, 7 iunie 2021; regretă publicarea ghidului de implementare de către Comisia Europeană cu doar 3 zile înainte de acest deadline ;
  2. solicită statelor membre să transpună în mod eficient directiva 790/2019 (Directiva Copyright) cu accent pe protejarea titularilor de drepturi, autori și artiști, prin garantarea unei remunerații adecvate și proporționale și solicită Comisiei Europene să monitorizeze implementarea acestui principiu-cheie;
  3. regretă faptul că doar unele state membre au ales să valorifice oportunitatea oferită de art.18 al Directivei Copyright și solicită statelor care nu au transpus încă directiva să implementeze mecanisme eficiente în acest sens;
  4. solicită Comisiei să promoveze gestiunea colectivă a drepturilor în implementarea Directivei;
  5. invită Comisia să evalueze impactul platformelor de streaming din Europa, cu accent pe transparența algoritmilor de recomandare folosiți, aspect cheie pentru promovarea diversității culturale;
  6. situația pandemică a amplificat “dependența“ artiștilor și consumatorilor de platformele digitale și în consecință Comisia trebuie să evalueze situația și să ia măsuri pentru a asigura o repartizare corectă a veniturilor către toți titularii de drepturi.

 

About Author

Connect with Me: