Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
lma2

CREDIDAM, 25 de ani

Zi de mare sărbătoare astăzi, pentru CREDIDAM, căci împlinim 25 de ani de existență și activitate în domeniul dreptului de autor și drepturilor conexe, 25 de ani de implicare,  proiecte și campanii pentru susținerea artiștilor interpreți români, 25 de ani de parteneriate cu cele mai importante organisme de gestiune colectivă din întreaga lume, 25 de ani de frământări și lupte pierdute sau câștigate care ne-au adus astăzi aici, mai puternici și determinați ca oricând.

Existența CREDIDAM de-a lungul acestor ani înseamnă ca am luptat, luptăm și vom lupta pentru drepturile de Proprietate Intelectuală ale artiștilor interpreți. Dumnezeu să ne ajute să fim ascultați și ajutați acum, când se hotărăsc drepturile artiștilor pentru utilizările pe internet! La mulți ani, CREDIDAM, la împlinirea a 25 de ani de existență.

Ce am mai făcut de la ultima noastră aniversare? Am participat în limita restricțiilor impuse de pandemie la evenimentele internaționale importante din domeniul drepturilor artiștilor interpreți, am militat pentru includerea artiștilor, lucrătorilor culturali și a PFA-urilor ca beneficiari direcți ai schemei de ajutor de stat, ne-am mărit familia ajungând la peste 15.500 de membri, am continuat să ne extindem parteneriatele cu organisme similare din alte țări, ajungând la 48 de acorduri internaționale cu  36 de state, am organizat cele 2 repartiții anuale, în decembrie 2020 și iunie 2021, și am încercat să ținem o comunicare cât mai strânsă cu comunitatea noastră:

>>> Am susținut campania #PayPerformers derulată de AEPO-ARTIS împreună cu C8 Associates, în numele organismelor de gestiune colectivă.

#PayPerformers a fost o campanie derulată la nivel european în vederea asigurării unei remunerații corecte din streaming pentru artiștii interpreți, astfel cum este prevăzut la art.18 din Directiva Copyright. Campania a susținut introducerea în legislațiile naționale, a dreptului la remunerație echitabilă, în beneficiul artiștilor interpreți sau executanți, ce nu poate face obiectul unei renunțări. Remunerația pentru utilizările on demand se doarea a fi plătită de platformele digitale, precum Spotify, Deezer, Netflix, Apple Music, etc. și gestionată, obligatoriu, de organismele de gestiune colectivă.

În cadrul campaniei, 600 de artiști români au participat la sondajul #PayPerformers despre câștigurile artiștilor interpreți din streaming. Rezultatele sondajului din România au reflectat aceeași situație existentă la nivelul UE (artiștii nu primesc drepturile cuvenite din utilizările online), dar și încrederea pe care o au artiștii în organismele de gestiune colectivă pentru a le reprezenta drepturile, ca „intermediar” între aceștia și platformele digitale, respectiv:

  • 72% din artiștii români respondenți au apreciat faptul că nu primesc remunerațiile cuvenite din utilizarea prestațiilor ce le aparțin în mediul online;
  • artiștii au încredere în organismele de gestiune colectivă să le gestioneze aceste drepturi (din streaming) și consideră că, dacă acestea nu ar fi administrate de organismele de gestiune colectivă, nu ar primi remunerațiile cuvenite (65% din respondenți);
  • 90% din artiști au indicat faptul că nu primesc nicio remunerație (sau mai puțin de 1000 € anual) din utilizarea prestațiilor acestora prin servicii de streaming.

>>> Am participat la evenimentul  AEPO – ARTIS “Artiștii și drepturile artiștilor: Cum putem crea un ecosistem creativ durabil în Europa?”, unde reprezentanți ai Parlamentului European, ai Comisiei Europene, ai mediului academic, precum și ai organismelor de gestiune colectivă, au încercat să identifice cele mai bune soluții pentru crearea unui ecosistem creativ durabil, la nivel european.Concluzia comună a discuțiilor virtuale a fost clară – o transpunere eficientă și coordonată a Directivei Copyright (790/2019) este crucială pentru sectorul creativ; transpunerea „copy-paste” a prevederilor directivei (articolul 18 în speță) nu poate fi considerată, sub nicio formă, o soluție.

>>> În contextul situației dramatice în care artiștii independenți din România se aflau în urma restricțiilor și limitărilor impuse de criza COVID-19, CREDIDAM a făcut demersuri pentru includerea artiștilor, lucrătorilor culturali și a PFA-urilor ca beneficiari direcți ai schemei de ajutor de stat.

În acest sens, pe 08.02.2021, reprezentanții CREDIDAM au înaintat către Guvernul României și Ministerul Culturii:

1. Propunerea de retragere a Proiectului de Ordonanță de Urgență privind instituirea unor scheme de ajutor de stat și de minimis pentru relansarea sectorului cultural și înlocuirea cu o Schemă de Compensare a pierderilor din anul 2020 din domeniul cultural.

2. Memoriul cu privire la situația critică în care artiștii din România și întreg sectorul cultural se află de mai bine de un an.

>>> Am participat la webinarul organizat de AEPO-ARTIS “Gestiunea colectivă: “plasa de siguranță“ pentru autori și artiști”. Invitații la evenimentul online au vorbit despre rolul esențial al asociațiilor de gestiune colectivă și despre modul în care doar acestea pot asigura remunerațiile cuvenite titularilor de drepturi pe care îi reprezintă. De asemenea, ca și la webinarul anterior, implementarea articolul 18 din Directiva Copyright (directiva UE 790/2019) a ocupat o mare parte a discuțiilor – transpunerea în legislațiile naționale trebuie să fie făcută în așa fel încât artiștii să primească sumele ce li se cuvin din mediul online, printr-un drept la remunerație echitabilă ce nu poate face obiectul unei renunțări, gestionat obligatoriu prin organismele de gestiune colectivă

Dragi membri, colaboratori și parteneri CREDIDAM, vă mulțumim pentru votul de încredere oferit de-al lungul tuturor acestor ani și promitem să ne ducem misiunea mai departe cu aceeași pasiune și dedicare. Nu ne plac compromisurile, așa că vom continua să luptăm până când artiștii interpreți români vor primi remunerația adecvată și proporțională pentru munca lor creatoare pentru că, așa cum ne place nouă să spunem: “Ce ar fi viața fără artiști?!”.  La mulți ani glorioși, CREDIDAM!

About Author

Connect with Me: