Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

REPARTIȚII 2024

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2024


 

REPARTIȚIE IUNIE 2024


În vederea pregătirii repartiției din iunie 2024, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 18 aprilie 2024 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 23 mai 2024 pentru repertoriile declarate  în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.rotipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și semnate olograf de către titularii de drepturi trebuie să fie însoțite de contracte și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM®, depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate precum și o descriere a personajului interpretat.

La repartiția din iunie 2024, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 23 mai 2024, inclusiv.