Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

REPARTIȚII 2019

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2019


REPARTIȚIE DECEMBRIE 2019


 

CREDIDAM va efectua, începând cu data de 16.12.2019, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor II  și  III 2019, încasate în perioada 01 iunie 2019 –  30 noiembrie 2019 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și  încasate în 01 iunie 2019-30 noiembrie 2019 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 19.iun.2019, 17 iul 2019, 18 sept 2019, 25 sept 2019, 23 oct 2019, 18 nov 2019 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 16.12.2019 și vor continua pănă la sfărșitul lunii ianuarie 2020, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 06.12.2019, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 03.02.2020, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (03.02.2020), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


 

În vederea pregătirii repartiției din decembrie 2019, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 18 octombrie 2019 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie (formulare tip), transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 15 noiembrie 2019 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online, tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din decembrie 2019, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 15 noiembrie 2019, inclusiv.


 

 

REPARTIȚIE IUNIE 2019


 

CREDIDAM va efectua, începând cu data de 14.06.2019, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor IV 2018 și I 2019, încasate în perioada 3 decembrie 2018 –  31 mai 2019 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și încasate în perioada 3 decembrie 2018 – 31 mai 2019 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 23.01.2019, 05.03.2019, 21.03.2019, 18.04.2019 și 16.05.2019 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 14.06.2019 și vor continua în lunile iunie și iulie 2019, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159dinLegea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.rola data de 07.06.2019, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.08.2019, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.rosau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (01.08.2019), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


În vederea pregătirii repartiției din iunie 2019, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 30 aprilie 2019 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie (formulare tip), transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 24 mai 2019 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online, tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din iunie 2019, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 24 mai 2019, inclusiv.