Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

REPARTIȚII 2O22

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2022


REPARTIȚIE DECEMBRIE 2022


CREDIDAM va efectua, începând cu data de 15.12.2022, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor II  și  III 2022, încasate în perioada 01 iunie 2022 –  30 noiembrie 2022 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și  încasate în 01 iunie 2022-30 noiembrie 2022 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 07.07.2022, 15.07.2022, 29.08.2022, 29.09.2022, 27.10.2022, 08.11.2022 și 10.11.2022 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 15.12.2022 și vor continua până la sfârșitul lunii ianuarie 2023, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspunderea plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 09.12.2022, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2023, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (01.02.2023), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


 

În vederea pregătirii repartiției din decembrie 2022, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 20 octombrie 2022 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 18 noiembrie 2022 pentru repertoriile declarate  în căsuța personalizată de pe site-ul credidam.rotipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și semnate olograf de către titularii de drepturi trebuie să fie însoțite de contracte și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM®, depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate precum și o descriere a personajului interpretat.

La repartiția din decembrie 2022, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 18 noiembrie 2022, inclusiv.

 


 

REPARTIȚIE IUNIE 2022


 

CREDIDAM va efectua, începând cu data de 15.06.2022, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor IV 2021 și I 2022, încasate în perioada 1 decembrie 2021 –  31 mai 2022 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și încasate în perioada 1 decembrie 2021 – 31 mai 2022 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 20.12.2021, 31.12.2021, 28.02.2022, 29.03.2022, 20.04.2022 și 27.05.2022 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 15.06.2022 și vor continua în lunile iunie și iulie 2022, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 69/2022. Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, astfel cum a fost modificată și completată prin Legea nr. 69/2022, revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 10.06.2022, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.08.2022, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (01.08.2022), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

 


 

În vederea pregătirii repartiției din iunie 2022, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 21 aprilie 2022 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 20 mai 2022 pentru repertoriile declarate  în căsuța personalizată de pe site-ul credidam.rotipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și semnate olograf de către artistul interpret sau executant trebuie să fie însoțite de contracte care atestă participarea la fixare pentru fiecare prestație artistică declarată și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM®, depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate.

La repartiția din iunie 2022, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 20 mai 2022, inclusiv.