Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

REPARTIȚII 2021

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2021


REPARTIȚIE IUNIE 2021


În vederea pregătirii repartiției din iunie 2021, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 26 aprilie 2021 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 21 mai 2021 pentru repertoriile declarate  în căsuța personalizată de pe site-ultipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și semnate olograf de către artistul interpret sau executant trebuie să fie însoțite de contracte care atestă participarea la fixare pentru fiecare prestație artistică declarată și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM®, depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate.

La repartiția din iunie 2021, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 21 mai 2021, inclusiv.