Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

Repartiții 2017

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2017


REPARTIȚIE DECEMBRIE 2017


 

CREDIDAM va efectua, începand cu data de 27.12.2017, viramentul sumelor aferente trimestrelor II şi III 2017 încasate în perioada 01.06.2017 – 30.11.2017 (inclusiv recuperări) pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 01.06.2017 – 30.11.2017 (inclusiv recuperări) pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) în perioda 21.06.2017 – 22.12.2017.

Viramentele sumelor încep la data de 27.12.2017 și vor continua în luna ianuarie 2018, în funcție de numărul borderourilor. Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață (copie privată).

Artiştii care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care “revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se poate face în termen de trei ani de la data notificării”.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2018, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro, sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.02.2018), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

 


 În vederea pregătirii repartiției ce va avea loc la sfârșitul lunii decembrie 2017, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 27 octombrie 2017 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie(formulare tip), transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 29 noiembrie 2017 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online,tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din decembrie 2017, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 29 noiembrie 2017, inclusiv.


 

REPARTIȚIE IUNIE 2017


CREDIDAM va efectua, începand cu data de 30.06.2017, repartiţia sumelor aferente trimestrelor IV 2016 şi I 2017 încasate în perioada 01.12.2016 – 31.05.2017 (inclusiv recuperări) pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 01.12.2016 – 31.05.2017 (inclusiv recuperări) pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic), la datele: 03.02.2017, 03.03.2017, 21.03.2017, 21.04.2017 și 18.05.2017.

Viramentele sumelor încep la data de 30.06.2017 și vor continua timp de cca. două săptămâni, în funcție de numărul borderourilor. Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață (copie privată).

Artiştii care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care “revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face în termen de trei ani de la data notificării”.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.08.2017, la telefoanele: 0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la office@credidam.ro. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.08.2017), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


În vederea pregătirii repartiției ce va avea loc la sfârșitul lunii iunie 2017, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 05.05.2017 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie (formulare tip), transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 26.05.2017 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online, tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din iunie 2017, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 26.05.2017, inclusiv.