Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

Repartitii 2016

Programul repartitiilor CREDIDAM pentru anul 2016


 

REPARTITII DECEMBRIE 2016


PROGRAM REPARTITII

CREDIDAM va efectua, începand cu data de 23.12.2016, repartiţia sumelor aferente trimestrelor II şi III 2016 pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 01.06.2016 – 30.11.2016 pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) în perioada 09.06.2016 – 13.12.2016.

Viramentele sumelor încep la data de 23.12.2016 și vor continua timp de cca. două săptămâni, în funcție de numărul borderourilor. Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață (copie privată).

Artiştii care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Legea nr. 8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care “revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face în termen de trei ani de la data notificării”.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2017, la telefoanele: 0372.723.1460372.723.1470372.723.148, la e-mail office@credidam.ro, sau la sediul CREDIDAM din str. C.A.Rosetti nr.34, sector 2, București. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.02.2017), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

 

PROGRAM INREGISTRARE DECLARATII DE REPERTORIU

În vederea pregătirii repartiției ce va avea loc la sfârșitul lunii decembrie 2016, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 31.10.2016, pentru repertoriile declarate corect si complet pe suport de hartie (formulare tip) înregistrate la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, transmise prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 29.11.2016 pentru repertoriile declarate online tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM.

La repartiția din decembrie 2016, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 29.11.2016, inclusiv.

 


 

REPARTITII IUNIE 2016


 

PROGRAM REPARTITII

CREDIDAM va efectua, începand cu data de 30.06.2016, o nouă repartiţie a sumelor încasate în trimestrele IV 2015 şi I 2016 pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 01.12.2015 – 31.05.2016 pentru sursele cablu, comunicare publică, internet și externe, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) în anul 2016.

Viramentele sumelor încep la data de 30.06.2016 și vor continua timp de cca. două săptămâni, în funcție de numărul borderourilor. Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață (copie privată).

Artiştii care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Legea nr. 8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care ”revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face în termen de trei ani de la data notificării”.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.08.2016, la telefoanele: 0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la office@credidam.ro. Respectuos vă rugăm să respectați acest termen (01.08.2016), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.

PROGRAM INREGISTRARE DECLARATII DE REPERTORIU

În vederea pregătirii repartiției din iunie 2016, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

04.05.2016 pentru repertoriile declarate corect și complet pe suport de hârtie (formulare tip), înregistrate la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București sau transmise prin fax: 021.318.58.13

30.05.2016 pentru repertoriile declarate online tipărite, semnate și transmise/depuse la sediul CREDIDAM.

La repartitia din data de 30.06.2016, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, înregistrate la CREDIDAM până la data de 30.05.2016, inclusiv.

Artiştii care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Lega nr.8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care, ”revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face în termen de trei ani de la data notificării”.

Informaţii la telefoanele: 021.307.92.00, 0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la office@credidam.ro .