Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
termen

25 mai 2021- Termen pentru depunerea formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice”

Vă reamintim că indemnizațiile încasate în baza OUG nr.30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de raspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, fac parte din veniturile ce se declară în formularul 212 și nu sunt exceptate de la plata contribuțiilor sociale ( 25% contribuția de asigurări sociale datorate în sistemul public de pensii, 10% contribuția de asigurări sociale de sănătate) și de la plata impozitului pe venit, de 10%.

Toate persoanele care figurează cu datorii restante la ANAF (la expirarea termenului legal de depunere a declarației unice aferentă anului 2020 și de plată, respectiv 25 mai 2020), în conformitate cu prevederile OUG nr.181/2020 și OUG nr.19/2021, pot depune la ANAF (la agenția teritorială unde au domiciliul fiscal) o cerere de eșalonare simplificată la plată a datoriilor restante. Eșalonarea se poate face pe 12 luni, fără constituire de garanții.


 

EXTRAS din Ordonanța de urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal

În vigoare de la 29 martie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 29 martie 2021. Formă aplicabilă la 17 mai 2021.

Art. VII. – La articolul 1 alineatul (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal- bugetare, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26 octombrie 2020, cu modificările ulterioare, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

“a) să depună o cerere la organul fiscal, în perioada 26 octombrie 2020 – 15 decembrie 2020, precum și în perioada 1 ianuarie 2021 – 30 septembrie 2021 inclusiv, sub sancțiunea decăderii. La cerere debitorul poate anexa graficul de eșalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eșalonare;”.

 

Actele normative indicate sunt disponibile, integral, mai jos:

 

About Author

Connect with Me: