Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

REPARTIȚII 2020

Programul repartițiilor CREDIDAM pentru anul 2020


REPARTIȚIE DECEMBRIE 2020


CREDIDAM va efectua, începând cu data de 15.12.2020, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor II  și  III 2020, încasate în perioada 01 iunie 2020 –  30 noiembrie 2020 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și  încasate în 01 iunie 2020-30 noiembrie 2020 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 22 iunie 2020, 22 iulie 2020, 27 august 2020, 01 octombrie 2020, 02 octombrie 2020, 21 octombrie 2020, 23 noiembrie 2020 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 15.12.2020 și vor continua pănă la sfărșitul lunii ianuarie 2021, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 08.12.2020, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2021, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (01.02.2020), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


În vederea pregătirii repartiției din decembrie 2020, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 30 octombrie 2020 pentru repertoriile declarate pe suport de hartie (formulare tip), transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 20 noiembrie 2020 pentru repertoriile declarate  în căsuța personalizată de pe site-ul credidam.rotipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

Vă reamintim că declarațiile de repertoriu completate (pe formulare tip sau inserate în căsuța personalizată de pe site-ul www.credidam.ro) și  semnate olograf de către artistul interpret sau executant trebuie să fie însoțite  de contracte care atestă participarea la fixare pentru fiecare prestație artistică declarată și, după caz, în vederea verificării dacă prestația se încadrează în obiectul de activitate al CREDIDAM® , depunerea unui CD/DVD/link care să conțină prestațiile artistice declarate.

La repartiția din decembrie 2020, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componențele grupurilor, transmise la CREDIDAM până la data de 20 noiembrie 2020, inclusiv.


REPARTIȚIE IUNIE 2020


CREDIDAM va efectua, începând cu data de 15.06.2020, repartiția remunerațiilor aferente trimestrelor IV 2019 și I 2020, încasate în perioada 1 decembrie 2019 –  31 mai 2020 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Radio, TV și Cinema, a sumelor aferente și încasate în perioada   1 decembrie 2019 – 31 mai 2020 (inclusiv sume recuperate pentru perioade din urmă), pentru sursele Cablu, Comunicare publică și Internet, precum și a sumelor din sursa Copie privată încasate de la UPFR (colectorul unic) la datele 10.01.2020, 27.02.2020, 13.03.2020, 13.04.2020 și 22.05.2020 (inclusiv recuperări).

Viramentele încep la data de 15.06.2020 și vor continua în lunile iunie și iulie 2020, în funcție de numărul borderourilor. Aceste remunerații sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului declarat la CREDIDAM de fiecare artist interpret, în baza playlistelor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață pentru sursa Copia privată. În cazul în care, membrii CREDIDAM/nemembrii nu au înregistrat la CREDIDAM repertoriul care înțeleg să fie protejat, CREDIDAM este exonerat de răspundere a plății remunerațiilor către aceștia.

Pentru sursele de gestiune colectivă obligatorie, artiştii interpreți sau executanți care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificare prevăzută de art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată). Potrivit alin.3 din art.159 din Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor şi drepturile conexe (republicată) revendicarea sumelor prevăzute la alin.2 de către autori sau titularii de drepturi se poate face în 3 ani de la data notificării.

Prezenta notificare va fi postată pentru opozabilitate pe www.credidam.ro la data de 05.06.2019, precum și într-un ziar de largă circulație.

Vă puteți adresa CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 03.08.2020, la numărul de telefon: 021.307.92.00, la e-mail office@credidam.ro sau la sediul CREDIDAM din str. C.A. Rosetti nr. 34, sector 2, București. Respectuos vă solicităm să respectați acest termen (03.08.2020), astfel încât toate resursele să poată fi alocate realizării și verificării repartiției.


În vederea pregătirii repartiției din iunie 2020, termenele limită pentru înregistrarea declarațiilor de repertoriu sunt:

  • 30 aprilie 2020 pentru repertoriile declarate, corect si complet, pe suport de hartie (formulare tip), transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.
  • 22 mai 2020 pentru repertoriile declarate, corect și complet,  online, tipărite, semnate și transmise la sediul CREDIDAM din Str. C.A. Rosetti, nr. 34, sector 2, București, prin fax (021.318.58.13), e-mail (office@credidam.ro) sau cu poșta.

La repartiția din iunie 2020, vor fi luate în calcul toate declarațiile privind componența grupului, transmise la CREDIDAM până la data de 22 mai 2020, inclusiv.

Vă asigurăm că în această perioadă dificilă, generată de pandemia COVID-19, în care mulți utilizatori și-au suspendat sau redus activitatea, echipa CREDIDAM depune toate eforturile necesare pentru colectarea și repartizarea remunerațiilor aferente repartiției din iunie 2020.

De asemenea, CREDIDAM a solicitat Ministerului Culturii organizarea unei videoconferinte, prin care să vină cu propuneri în sprijinirea artiștilor interpreți, categorie direct afectată financiar de măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.