Asociația Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version

Repartitii 2015

Programul repartiilor CREDIDAM pentru anul 2015

 


REPARTITIE DECEMBRIE 2015


CREDIDAM va efectua, începand cu data de 24.12.2015, o nouă repartiţie a sumelor încasate în trimestrele II şi III 2015 pentru sursele radio, TV și cinema, a sumelor încasate în perioada 01.06.2015 – 30.11.2015 pentru sursele cablu, comunicare publică și internet, precum și a sumelor din sursa copie privată încasate de la UPFR în luna noiembrie 2015.

Viramentele sumelor încep la data de 28.12.2015 și vor continua timp de cca. două săptămâni, în funcție de numărul borderourilor.

Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori și a unui studiu de piață (copie privată).

Vă reamintim ca termenul limită de actualizare a declarațiilor de repertoriu a fost:

- 30.10.2015 pe formular tip, înregistrate la sediul CREDIDAM din Str. Jules Michelet nr. 15-17, sector 1, București sau transmise prin fax: 021.318.58.13

- 27.11.2015, pentru declarațiile de repertoriu online, printate, semnate și înregistrate la CREDIDAM.

Artiştii care nu sunt membri CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Legea nr.8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care, ”revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face în termen de trei ani de la data notificării”.

Vă rugăm să vă adresați CREDIDAM cu privire la repartiția efectuată, începând cu data de 01.02.2016, la telefoanele: 021.307.92.00, 0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la adresa office@credidam.ro.


REPARTITII IUNIE 2015


In vederea pregatirii repartitiei din iunie 2015, termenul limita pentru inregistrarea declaratiilor de repertoriu este:

- 04.05.2015 pentru repertoriile declarate corect si complet pe suport de hartie (formulare tip)

29.05.2015 pentru repertoriile declarate online tiparite, semnate si transmise/depuse la sediul CREDIDAM.

La repartitia din data de 30.06.2015 vor fi luate în calcul toate declaratiile privind componenta grupului, inregistrate la CREDIDAM pana la data de 18.05.2015 inclusiv.


CREDIDAM va efectua începand cu data de 29.06.2015 repartitia sumelor colectate în trimestrele IV 2014 şi I 2015 (perioada octombrie 2014 – martie 2015 pentru sursele radio, TV și cinema, precum și a sumelor colectate în perioada 01.12.2014 – 31.05.2015 pentru sursele cablu, comunicare publică și internet). Aceste sume sunt repartizate titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului fiecăruia, în baza playlisturilor primite de CREDIDAM de la utilizatori si a unui studiu de piata (copie privata).

Artiştii care nu sunt membrii CREDIDAM, sunt invitaţi să solicite în scris drepturile care li se cuvin pentru a evita prescrierea acestora.

Prezentul anunţ reprezintă notificarea prevăzută de art.129/1 din Lega nr.8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, în raport de care, ”revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor cuvenite se pot face în termen de trei ani de la data notificării”.

Informaţii la telefoanele: 021.307.92.00, 0372.723.146, 0372.723.147, 0372.723.148 sau la office@credidam.ro .