Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Close-up Of A Person's Hand Stamping With Approved Stamp On Document At Desk

Ratificarea Tratatului de la Beijing – O prioritate pentru UE. Recomandări AEPO-ARTIS pentru Comisia Europeană.

Tratatul de la Beijing privind interpretările și execuțiile audiovizuale, adoptat în 2012, a intrat în vigoare pe 28 aprilie 2020, la trei luni după ce a aderat și Indonezia, a 30-a țară care l-a ratificat.

Până la acest moment, Tratatul nu a fost ratificat de UE deși acesta a fost semnat, în numele UE, încă din luna iunie 2013.

Ratificarea Tratatului va reprezenta o oportunitate imensă pentru a remedia decalajele existente între artiștii din sectorul audio și cei din sectorul audiovizual din UE și pentru completarea „golurilor” din acquis-ul comunitar.

Nu există niciun argument pentru care artiștii din domeniul audiovizual nu beneficiază de aceeași protecție precum cei din sectorul audio. Redresarea acestei situații este necesară de urgență.

Următoarele recomandări pot fi avute în vedere:

  • UE trebuie să ratifice de îndată Tratatul de la Beijing;
  • Este necesară armonizarea drepturilor morale ale artiștilor din cele două sectoare (audio și audiovizual);
  • Referitor la radiodifuzarea și comunicarea publică a prestațiilor din domeniul audiovizual (articolul 11), trebuie tras un semnal de alarmă cu privire la optiunea de la art. 11 (3): trebuie garantat artiștilor fie un drept exclusiv, fie un drept la remunerație echitabilă – varianta de a nu alege niciuna din cele două este inacceptabilă: singura opțiune posibilă pentru statele membre UE trebuie să fie numai aceea de a alege un drept exclusiv sau un drept la remunerație echitabilă.
  • Referitor la articolul 10 (dreptul de punere la dispoziția publicului), element central al Tratatului, recomandarea este ca statele membre să valorifice aceste prevederi prin introducerea în legislațiile proprii a dreptului la remunerație pentru punerea la dispoziția publicului, plătit de platformele online și gestionat, obligatoriu, de organismele de gestiune colectivă. Este singurul mecanism prin care artiștii pot fi recompensați pentru utilizările on demand.
  • Prin ratificarea tratatului, termenul de protecție prevăzut de cel puțin 50 de ani (articolul 14) trebuie armonizat cu cel de care beneficiază artiștii din sectorul audio: adică, pentru artiștii din sectorul audiovizual termenul trebuie prelungit, similar, la 70 de ani.

About Author

Connect with Me: