Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
Cruciadele

În curând în librării: Cruciadele de Regine Pernoud

Cartea păstrează amprenta cronicarului, viziunea lui şi relatarea parfumului epocii. Ea pune la dispoziţia publicului sursele primare, din ambele părţi – creştină şi musulmană -, privitoare la modul cum au fost văzute aceste cruciade.

Autorii? Uneori un ostaş oarecare sau un baron, alteori un cronicar arab. Cruciadele sunt văzute aici din ambele tabere. Francii şi sarazinii se confruntă la fel ca pe câmpul de bătălie sau ca în acele întâlniri în care creştinătatea şi islamul se respectă reciproc şi câteodată stabilesc relaţii de prietenie.

Închipuiţi-vă că aţi fi trăit în timpul cruciadelor, că l-aţi fi urmat pe Petru Eremitul pe drumul spre Ţara Sfântă sau că v-aţi fi îmbarcat la Aigues-Mortes, împreună cu Sfântul Ludovic.

Închipuiţi-vă că aţi fi luptat sub zidurile Antiohiei, că aţi fi atacat taberele sultanului Saladin, că l-aţi fi văzut pe Sfântul Francisc de Assisi întinzându-şi mâinile goale în faţa meterezelor din Cairo sau că aţi fi fost un supus umil al Regatului franc de Ierusalim şi căsătorit cu o păgână.

Dacă v-aţi fi consemnat zi de zi impresiile, dacă aţi fi cunoscut secrete, dacă aţi fi adunat mărturii, iată cartea care s-ar fi scris cu notiţele voastre.

Caci in aceasta carte, toata informatia este „din epoca”: cei care povestesc au vazut totul cu ochii lor si au auzit totul cu propriile urechi.

Cruciadele

About Author

Connect with Me: