Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți / credidam-english-version
lma c23

CREDIDAM – 23

19 septembrie 1996 – data de naştere a CREDIDAM, pe numele lui complet Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi. Incontestabil, Ştefan Gheorghiu şi alţi entuziaşti care i-au fost alături au avut atunci viziune. Şi, evident, asemeneaa tuturor celor care încep o treabă cu bună credinţă, aveau o doză bună de idealism şi încă una şi mai consistentă de inocenţă. Aşa sunt toate începuturile.

Au trecut de atunci 23 de ani. Longevitatea acestui organism, care a continuat şi continuă să crească, este o dovadă a necesităţii lui şi a responsabilităţii şi tenacităţii celor care îl administrează. Într-o Românie în care să inovezi, să clădeşti este adesea imposibil, sunt şi oameni care cred până la capăt, adică zi de zi.

Lumea în care trăim este mai bogată, mai colorată, mai diversă pentru că artiştii o văd aşa şi o împărtăşesc cu noi. Arta e cea mai la îndemână formă de salvare, de evadare, de supravieţuire. Artiştii interpreţi sunt cei care aduc la rampă, în faţa umanităţii, reţeta lor de nemurire. Îi privim, îi admirăm, îi aplaudăm, ne “folosim” de creativitatea şi talentul lor în demersul nostru individual pentru o viaţă mai împlinită, mai fericită. Artiştii sunt unici, iar harul pe care îl gestionează, efortul pe care îl depun trebuie respectate şi onorate.

De peste două decenii CREDIDAM face acest oficiu, de gardian al drepturilor artiştilor interpreţi şi, în paralel desfăşoară o activitate consecventă şi sistematică de conştientizare la nivelul show bussines-ului autohton. În fond, e vorba mai ales de educaţie în spiritul legii. Câte instituţii ale statului român se pot lăuda că fac asta? Câte îşi propun cu adevărat să o facă?

Ștefan Gheorghiu – director executiv:

“Acum 23 de ani ni se spunea că nu avem nici o șansă să existăm în România. Azi, CREDIDAM este o reușită, o prezență normală într-o țară membră a Uniunii Europene. Desigur, nu lipsesc provocările:

  • Încă mediul de afaceri are o percepere vagă cu privire la respectarea acestei legi. Chiar dacă am organizat diverse acțiuni de informare, din păcate numărul celor care trebuiesc aduși în instanța de judecată este încă semnificativ;
  • Avem două noi Directive EU care vor afecta serios drepturile artiștilor, respectiv Directiva 2019/789 și Directiva 2019/790. Implementarea lor în legislația tuturor țărilor europene, iclusiv România, va fi o provocare. Avem probleme de înțelegere și definire a noi termeni juridici (de exemplu: în locul sintagmei “remunerație echitabilă”, utilizată de peste 50 de ani în toate Tratatele internaționale și în toate legile naționale, acum avem “remunerație  adecvată și proporțională”). Avem o nouă construcție juridică, percepută diferit de toate părțile implicate în procesul de aplicare practică a drepturilor artiștilor interpreți. Vor urma doi ani grei pentru a implementa unitar aceste Directive în țările membre UE.
  • Tratatul de la Beijing, din 2012, privind prestațiile artistice în audiovizual a ajuns la ratificarea numărul 26 (Regatul Cambogiei). Pentru intrarea lui în aplicare, este necesară ratificarea lui de 30 de state semnatare. Pentru artiștii interpreți, acest Tratat este extrem de important, fiind singurul care reglementează prestațiile artistice din audiovizual, restul tratatelor referindu-se doar la fonograme. Să reamintim doar că, în 2004, în România, gestiunea drepturilor artiștilor interpreți în audiovizual a devenit facultativă pentru că “nu exista un Tratat internațional pe acest domeniu”. Avem speranțe că intrarea în forță a acestui tratat ne va face viața mai ușoară.
  • AEPO-ARTIS (aepo-artis.org ) a lansat o provocare Comisiei UE. A fost depusă o plângere la Ombudsmanul UE pentru că această Comisie nu și-a respectat obligația asumată, atunci când a emis Directiva privind extinderea termenului de protecție, de a face un studiu de impact privind prelungirea termenului de protecție pentru pestațiile artistice din audiovizual. Toate solicitările scrise trimise Comisiei au fost ignorate dar acum, reacția Comisiei a fost promptă și va trebui să comunicăm Comisiei multe informații, adunate de AEPO-ARTIS.

Pe lângă aceste probleme, avem o preocupare constantă:

  • să creștem sumele colectate,
  • să îmbunătățim și să simplificăm sistemul de declarare a repertoriului de către fiecare artist. Deja din acest an va funcționa aplicația IT prin care vom trimite informări, în timp real, fiecărui artist, privind noi înregistrări, nedeclarate dar care apar pe playliste. Ele vor trebui validate de titular pentru a intra la repartiție.
  • Să dinamizăm creșterea sumelor colectate din străinătate, pentru membrii noștri.

Nu putem reuși decât împreună.”

În 23 de ani de existenţă, CREDIDAM a virat bugetului de stat peste 60 de milioane de euro, şi-a mărit în fiecare an numărul de membri, a evoluat în planul administrării bazelor de date, al gestionării relaţiei cu utilizatorii (radio, tv, ambiental etc.) pe de-o parte şi cu artiştii, pe de cealaltă parte. Şi-a luat în serios rolul de intermediar, mediator şi nu de puţine ori a câştigat în justiţie cauze complicate, luptându-se cu interese de tot felul, cu indolenţa politicienilor, cu lipsa de rigoare şi responsabilitate ale celor meniţi să slujească cetăţenii.

Membru al celor mai importante două organisme internaţionale în domeniu – AEPO-ARTIS (Asociaţia Organizaţiilor Europene ale Artiştilor Interpreţi) şi SCAPR (Consiliul Societăţilor pentru Gestiunea Colectivă a Drepturilor Interpreţilor) – şi totodată semnatar al unor acorduri bilaterale cu organizaţii similare din întreaga lume, CREDIDAM este considerat astăzi, în unanimitate, de către partenerii săi externi drept exemplu de bune practici, model de eficienţă şi de transparenţă.

Dragi membri CREDIDAM, vă mulţumim pentru fidelitate şi vă invităm să ne fiţi alături şi în anii ce vor veni. Se anunţă vremuri complicate, căci nimic nu e mai greu de schimbat decât mentalitatea, nimic nu e mai dificil de depăşit decât inerţia. Facem apel la solidaritatea voastră şi vă asigurăm că fiecare dintre voi este parte din aniversarea noastră de azi.

La mulţi ani nouă tuturor!

About Author

Connect with Me: